ประวัติศาสตร์ผู้สืบสายธารแห่งสลัฟ

จากโจรสู่ปราชญ์

ากโจร..สู่..อุละมาอฺ: การเตาบะฮฺของอัล-ฟุฎัยลฺ อิบนฺ อิยาด (เสียชีวิต 187)

-----------------------------------------------
ที่มา: http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14919
-----------------------------------------------

ชีวประวัติของฉัน ในการแสวงหาความรู้: ชัยคฺ ศอลิหฺ อัล-เฟาซาน

อิมามอัซซะฮะบีย์ ได้กล่าวถึงผู้ที่เป็นครูของท่าน คือ ท่านอิบนุตัยมิยะฮฺ

อิมามอัซซะฮะบีย์ ได้กล่าวถึงผู้ที่เป็นครูของท่าน ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกอิสลามท่านหนึ่ง นั่นคือ อิบนุตัยมิยะฮฺ ไว้ในหนังสือ (ตัสกิเราะตุลหุฟฟาศ) หน้า 1496-1497

الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ...

ตัสกียะฮฺ อัลลามะฮฺ ดร.อิหฺซาน อิลาฮี เซาะฮีร เราะหิมะฮุลลอฮฺ ตอนที่ 2

ตัสกียะฮฺ อัลลามะฮฺ ดร.อิหฺซาน อิลาฮี เซาะฮีร เราะหิมะฮุลลอฮฺ


ความประเสริฐของท่านหญิงอาอิชะฮฺ (รอฎิยัลลอฮุอันฮา) ตอนที่ 1

ชัยคฺ มุหัมมัด อะมาน อัลญามีอฺ รฮ.

ชัยคฺ มุหัมมัด อะมาน อัลญามีอฺ รฮ.

(เสียชีวิตในปีฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1416)

ชื่อและสายตระกูลของท่าน

ท่านคือ ชัยคฺ อัล-อัลลามะฮฺ อบูอะหฺมัด มุหัมมัด อะมาน บิน อลี ญามีอฺ อลี

การเกิดของท่าน

ท่านเกิดในปีฮิจเราะฮฺที่ 1349 ที่หมู่บ้านเฏาะฆอฏ็อบ เขตหะร็อร ประเทศเอธิโอเปีย

การศึกษาเรียนรู้และอาจารย์ของท่าน

เชค อะหฺมัด วาฮาบ ผู้จุดประกายสุนนะฮฺในเมืองไทย

เชค อะหฺมัด วาฮาบ ผู้จุดประกายสุนนะฮฺในเมืองไทย
(คัดลอกมาจาก http://the-truth-of-islamic.blogspot.com/)

----------------------

เชค อะหฺมัด วาฮาบ มะนังกะเบา ท่านเป็นชาวอินโดนีเซีย เป็นลูกของเชค อับดุลฮามิด ท่านเกิดที่เมืองมะนังกะเบาราวปี พ.ศ. 2426

อิม่าม อัล-หะซัน อิบนฺ อะลี อัล-บัรบะฮารียฺ

เจ้าของตำราคลาสสิคของ อะหฺลิซซุนนะฮฺ อิม่าม อัล-หะซัน อิบนฺ อะลี อัล-บัรบะฮารียฺ รฮ. เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.329 เป็นอิม่ามในยุคปลายๆยุคสะลัฟ

Pages