บทความพิเศษ

ปมปริศนา อ.ริฏอ กับ อุลามะอฺ(ปราชญ์สลัฟ)ทั้ง 8

หมวดหมู่: 

ปมปริศนา อ.ริฏอ กับ อุลามะอฺ(ปราชญ์สลัฟ)ทั้ง 8


วิเคราะห์โดย ชายเเปลกหน้า

1. ริฎอกำลังตำหนิกลุ่มที่พยายามชูอุละมาอฺ 8 ท่านอยู่ (โดยยัดข้อหาให้ว่ากลุ่มนี้บอกว่าจะต้อง 8 ท่านนี้เท่านั้น)

2. เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว นั่นก็หมายความว่า เราจะรู้ได้ว่าอุละมาอฺทั้ง 8 ท่านมีใครบ้าง ก็จะต้องไปดูว่ากลุ่มดังกล่าวที่ริฎออ้าง ได้บอกชื่ออุละมาอฺเหล่านั้นเอาไว้หรือไม่ว่ามีใครบ้าง

Pages