ทฤษฎีวิวัฒนาการ

คำชี้แนะของนักวิชาการศาสนาเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการ

คำชี้แนะของนักวิชาการศาสนาเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการ

อิบบินอุม สะละฟีย์  :แปลและรวม

1. คำฟัตวา (คำชี้แนะ) จากชัยคฺมูฮัมหมัด ซอลิฮฺ อัลมุนัจญิด

คัดจาก http://islamqa.info/en/34508 ภาคแปลภาษาอังกฤษ

คำฟัตวาหมาเลข 34508  หัวข้อเรื่องความคลาดเคลื่อนในทฤษฎีวิวัฒนาการ (Falseness of the theory of evolution)

ตอบโต้ทฤษฏีวิวัฒนาการ ประเด็นที่ 7-9

ประเด็นที่ 7. สิ่งมีชีวิตถูกสร้างขึ้นทันทีในช่วงเวลาเดียวกัน
...
ประเด็นที่ 8. ถึงแม้เวลาจะผ่านไปกี่ร้อยล้านปี แต่โครงสร้างสิ่งมีชีวิตไม่เคยเปลี่ยนแปลง
...
ประเด็นที่ 9. ปลาซีลาคานท์ ( Coeoelecanth ) ฝันร้ายของนักวิวัฒนาการนิยม
...

ตอบโต้ทฤษฏีวิวัฒนาการ ประเด็นที่ 4-6

ประเด็นที่ 4. กระบวนการเกิด มิวเทชัน (Mutation) สามารถเกิดประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต
...
ประเด็นที่ 5 จากหลักฐานฟอสซิล ไม่มีเครื่องหมายที่แสดงถึงสิ่งมีชีวิตในลักษณะก้ำกึ่ง (Transitional Forms)
...
ประเด็นที่ 6 ชีวิตต้องมาจากชีวิต
...

ตอบโต้ทฤษฏีวิวัฒนาการ ประเด็นที่ 1-3

กว่า 150 ปีมาแล้ว ทฤษฎีวิวัฒนาการถูกยอมรับ และมีการเผยแพร่อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาไปจนถึงงานเขียนทางวิชาการ คล้ายกับว่าทฤษฎีนี้ เป็นข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบด้วยกระบวนทางวิทยาศาสตร์ มาแล้ว ทั้งๆที่ความจริง มันถูกตอบโต้และถูกพิสูจน์ถึงข้อผิดพลาดหลายประการ โดยที่ข้อกล่าวอ้างของนักวิวัฒนาการ (evolutionist) ได้ถูกปฏิเสธด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์แทบทั้งสิ้น ถึงกระนั้นก็ตาม พวกเขา ไม่ลดละความพยายาม....

ประเด็นที่ 1 ทฤษฎีวิวัฒนาการนับถือ “ความบังเอิญ” เป็นเทพผู้สรรค์สร้าง
...
ประเด็นที่ 2 กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) ไม่สามารถอธิบายโครงสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนได้
...
ประเด็นที่ 3. เรื่องราวของผีเสื้อกลางคืน (Peppered Moths) ไม่มีหลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ ผ่านกระบวนการคัดเลือกทางธรรมชาติ
...