รูปภาพ

เมื่อที่ไร้ซึ่งศาสนทูต

หมวดหมู่: 

ท่านอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า: 

"ครั้นเมื่อวันที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เดินทางเข้าสู่เมืองมะดีนะฮฺ ทุกสิ่งในเมืองล้วนสว่างไสวไปทั่ว แต่เมื่อถึงวันที่ท่าน ได้สิ้นลมหายใจ ทุกสิ่งในเมืองก็ดูมืดมนไปหมด"

(บันทึกโดย อัตติรมีซี 3618)

Pages