รูปภาพ

"ลักษณะแนวทางแห่งการตะอัศศุบที่ท่านพึงหลีกเลี่ยง"

หมวดหมู่: 

"แนวทางแห่งอะฮฺลุซซุนนะฮฺคือการเปิดเผยแนวทางของตนเองออกไป ในขณะที่แนวทางฮิสบียะฮฺพวกเขาจะซ่อนอุดมการณ์ที่แท้จริง"

บางส่วนจากหนังสือ วิถีสลัฟ 
บทว่าด้วย "ลักษณะแนวทางแห่งการตะอัศศุบที่ท่านพึงหลีกเลี่ยง"
 

Pages