ปัญหาการทำเมาลิด

 

ปัญหาการทำเมาลิด

โดย อ.ปราโมย์ ศรีอุทัย

 

                        حُسْنُ الْمَقْصِدِ فِىْ عَمَلِ الْمَوْلِـدِ

นี่คือ  ชื่อหนังสือที่ท่านอัส-สะยูฏีย์ (สิ้นชีวิตปี ฮ.ศ.  911)   นักวิชาการผู้ได้ชื่อว่าเป็น  “มุจญตะฮิด”  ท่านสุดท้ายได้เขียนขึ้น   เพื่อสนับสนุนแนวคิดการทำเมาลิดหรือพิธีกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านศาสดามุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม ว่าเป็นเรื่องดีงามควรปฏิบัติหรืออีกนัยหนึ่ง  เป็น  “บิดอะฮ์ หะสะนะฮ์” ...

หนังสือนี้  ถูกบรรจุอยู่ในเล่มที่  1  หน้า  292-305  ของหนังสือชุดรวมเล่มการตอบปัญหาของท่านอัส-สะยูฏีย์ที่มีชื่อว่า  “อัล-หาวีย์ ลิ้ล ฟะตาวีย์” ...

เช่นเดียวกันกับท่านเช็คมุหัมมัด บิน อะละวีย์ อัล-มักกีย์ นักวิชาการชาวอฺรับยุคหลังท่านหนึ่งที่ได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง มีความหนาประมาณ  40  หน้า,   ในหนังสือเล่มนี้ ท่านเช็คมุหัมมัด บิน อะละวีย์ ได้อ้าง  “เหตุผล”  รวม  21  ประการเพื่อยืนยันว่า  การจัดงานฉลองวันเกิดของท่านศาสดา ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม  เป็นสิ่งที่ชอบและควรปฏิบัติ ...

เช่นเดียวกับท่านหัจญีซิรอญุดดีน อับบาส แห่งอินโดนีเซีย  ที่ได้เขียนหนังสือรวมเล่มชื่อ  “มัสอะละฮ์ อูกามา”  ซึ่งในหนังสือดังกล่าว ท่านหัจญีซิรอญุดดีน ก็ได้อ้าง  “เหตุผล”  มากมายหลายประการมาสนับสนุนการทำเมาลิด  ซึ่งเราจะหาอ่านได้จากฉบับคำแปลที่ชื่อว่า  “ข้อโต้แย้งปัญหาศาสนา”   ของท่านอาจารย์อับดุลการีม  วันแอเลาะ ..  เล่มที่  1  หน้า  98-125 ...

                                             .....ฯลฯ .....

แต่,  จากหนังสือที่ได้เอ่ยชื่อมาเหล่านี้   ที่ผมเห็นว่า  “เข้าท่า”  ที่สุด  และเป็น  “วิชาการ”  ที่สุดก็คือ  หนังสือ  “حسن المقصد فى عمل المولد”  ของท่านอัส-สะยูฏีย์ที่ผมระบุชื่อมาข้างต้น ...

ส่วนหนังสืออีก  2  เล่มที่เหลือ  หรือหนังสืออื่นๆที่เขียนขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการทำเมาลิด  ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการอ้าง  “เหตุผล” (มิใช่หลักฐาน) มาสนับสนุนเรื่องนี้ ..  ซึ่งแน่ละ,  จะไปค้นหา  “หลักฐาน”  เรื่องการทำเมาลิดที่ไหนมาอ้างอิงได้ ?, ..  ในเมื่อพิธีกรรมเมาลิดนี้   ถูกก่อกำเนิดขึ้นมาในประเทศอียิปต์ประมาณปี ฮ.ศ.  362   .. (คือหลังจากท่านนบีย์ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม ได้ตายไปแล้วตั้ง  352  ปี) ..  โดยสุลฏอนอัล-มุอิซ ลิดีนิลลาฮ์  แห่งวงศ์ฟาฏิมียะฮ์ ซึ่งเป็น  “กษัตริย์ชีอะฮ์”  ที่ปกครองประเทศอียิปต์ในยุคนั้นเป็นผู้ริเริ่มขึ้นมา  ด้วยเหตุผลที่นักประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า  เพื่อ  “หวังผลแห่งการปกครอง” ..   อันเป็นเรื่องของการเมือง ...

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาหาความเข้าใจ --- ด้วยใจเป็นธรรม --- เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมเมาลิดว่า เป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติหรือไม่อย่างไร ? นั้น ..   ก่อนอื่น ก็ให้ท่านลองถามตัวเองดูก่อนว่า   เรื่องการจัดงานเมาลิดเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของท่านนบีย์ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม ที่นิยมจัดกันเป็นพิเศษในประเทศไทยนั้น  เป็นปัญหาขัดแย้ง ใช่หรือไม่ ? ...

ถ้าท่านตอบว่าใช่,   ผมก็มองไม่เห็นประโยชน์ใดๆเลยที่ท่านจะไปยึดติดกับ  “เหตุผล”  อันมากมายที่ผู้เขียนหนังสือส่งเสริมให้ทำเมาลิดบางคน (หรือแทบจะทุกคน) อ้างขึ้นมา เพื่อสนับสนุนเรื่องการทำเมาลิด ..   ตราบใดก็ตามที่ท่านผู้เขียนหนังสือเหล่านั้น ยังไม่สามารถหาสิ่งที่เรียกกันว่า  “หลักฐาน”มายืนยันแนวคิดของตนได้ ...  

ทั้งนี้  ก็เพราะในมุมตรงข้ามกับผู้ส่งเสริมการทำเมาลิด  เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีนักวิชาการ --- ทั้งในอดีตและปัจจุบัน --- จำนวนมากที่คัดค้านเรื่องการทำเมาลิด !    และพวกเขาก็มี  “เหตุผล”  ของพวกเขา   มาหักล้างเหตุผลของฝ่ายสนับสนุนได้เช่นเดียวกัน ...

 

การ  “หักล้าง”  กันด้วยเหตุและผล  มิใช่เป็น  “ทางออกที่ถูกต้อง”  ของการแก้ไขปัญหาขัดแย้งตามหลักการและบทบัญญัติศาสนา ..ไม่ว่าในเรื่องการทำเมาลิดหรือเรื่องอะไรก็ตาม ...   

ถ้าอย่างนั้น  อะไรเล่าคือ  “ทางออกที่ถูกต้องในเรื่องนี้ ? ...

แน่นอน,  คำตอบก็คือ การกลับไปหากิตาบุลลอฮ์ และซุนนะฮ์ของท่านรอซู้ลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม ---  ดังคำบัญชาของพระองค์อัลลอฮ์ ซ.บ.  ---  คือสิ่งเดียวที่จะแก้ปัญหาขัดแย้งของศาสนาได้ สำหรับผู้ที่  “มีอีหม่านต่ออัลลออ์ และวันอาคิเราะฮ์” ..  ดังคำกล่าวของพระองค์อัลลอฮ์ ซ.บ. อีกเช่นกัน ...


อ่า่นต่อ ดาวน์โหลด กด


http://www.mediafire.com/view/?132rdd17c4bn0op

หมวดหมู่: