กรรม กับ มนุษย์

กรรม กับ มนุษย์

โดย อ.ชารีฟ วงศ์เสงียม

... เปรียบเสมือนกับชาวพุทธที่ถูกถามเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่า ถ้าสมมุติว่าชีวิตในชาตินี้เป็นชาติที่ 100 ซึ่งชาติที่ 100 นี้จะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นไม่ได้เด็ดขาดถ้าไม่เป็นเพราะผลกรรมที่ทำเอาไว้ใน ชาติที่ 99 หรือชาติก่อนหน้านั้นส่งผลมาให้เกิดเป็นชาติที่ 100 ได้ และเช่นกัน ชาติที่ 99 ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นหรือมีขึ้นไม่ได้เด็ดขาดถ้าไม่เป็นเพราะผลกรรมที่ทำเอา ไว้ในชาติที่ 98 หรือชาติก่อนหน้านั้น เพราะฉะนั้นถ้าราย้อนไปเรื่อยๆเราจะไปเจอกับชาติที่ 1 และคำถามก็คือ แล้วชาติที่ 1 เกิดมาได้อย่างไร ? และอีกคำถามหนึ่งก็คือ มนุษย์กับ กรรม อย่างไหนมีมาก่อนกัน ถ้าตอบว่า มนุษย์เกิดหรือมีมาก่อน คำถามก็คือ จะมีมนุษย์มาก่อนได้อย่างไรก็ในเมื่อมนุษย์จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่ออาศัย กรรมที่ทำเอาไว้ แต่ถ้าตอบว่า กรรมเกิดขึ้นมาก่อน คำถามก็คือ กรรมจะเกิดขึ้นมาก่อนได้อย่างไร ก็เพราะกรรมจะต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้กระทำ

... เมื่อต้องเจอกับคำถามเช่นนี้ อันเป็นคำถามที่จะมีผลทำให้ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องล้ม สลายลงได้ที่สุดถ้าไม่สามารถตอบคำถามตรงนี้ได้ ถามว่าถ้าชาวพุทธตอบออกมาในลักษณะที่ว่า ‘ เราเชื่อว่าสักวันจะต้องมีผู้ที่มีความสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างเป็น วิชาการ เพราะฉะนั้นเราก็จะยังเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปว่าเป็นความจริง’ ถามว่าสมมุติว่าคุณในฐานะที่เป็นมุสลิมที่ได้ถามคำถามข้างต้นกับชาวพุทธ จะว่าอย่างไรกับคำตอบที่ได้รับมาจากชาวพุทธ ?

หมวดหมู่: