อัซ-ซุนนะฮฺ

ท่านยูนุส บิน อุบัยดฺ (เสียชีวิต ฮ.ศ.124) ได้กล่าวว่า:

ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها 

"ไม่มีสิ่งใดแปลกประหลาดยิ่งไปกว่าอัซ-ซุนนะฮฺ แต่สิ่งที่แปลกประหลาดไปยิ่งกว่านั้น ก็คือผู้ที่รู้จักในซุนนะฮฺ"

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي

ท่านอิบนุ ชิฮาบ อัซ-ซุฮฺรียฺ (เสียชีวิต ฮ.ศ.124) ได้กล่าวว่า:

تعليم السنة أفضل من عبادة مائتي سنة

"สอนสั่งในซุนนะฮฺ ดีกว่าทำอิบาดะฮฺ 200 ปี"

أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل

หมวดหมู่: