แนวทางในการปฏิบัติตน เมื่ออยู่ระหว่างกลางความขัดแย้ง

แนวทางในการปฏิบัติตน เมื่ออยู่ระหว่างกลางความขัดแย้ง

-----------------------------------------------
อุละมาอฺ: ชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ
ที่มา: มัจมูอฺ ฟะตะวา
-----------------------------------------------

ชัยคุลอิสลาม ตะกียุดดีน อะหฺมัด อิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า:

ถ้าหากปรากฏพบว่า ระหว่างชัยคฺกับชัยคฺ หรือลูกศิษย์กับลูกศิษย์ หรืออาจารย์กับลูกศิษย์ ต่างพิพาทและมีข้อโต้แย้งต่อกัน เมื่อนั้น มันเป็นที่อนุญาตสำหรับคนๆหนึ่ง ที่จะช่วยเหลือพวกเขา ตราบเท่าที่เขารับรู้ว่าอะไรคือความจริง มันไม่เป็นที่อนุญาตให้ช่วยเหลือเขาบนความไม่รู้ หรือด้วยกับการตามอารมณ์ 

แน่แท้ เมื่อเขาได้มองเข้าไปยังเหตุการณ์ที่ปรากฏ แล้วถ้าสัจธรรมเป็นที่กระจ่างชัดกับเขา เมื่อนั้นให้เขาช่วยเหลือผู้ที่อยู่บนสัจธรรม จากสองคน ให้เหนือกว่าอีกคน ไม่ว่าเขาคนนั้นที่อยู่บนสัจธรรม จะมาจากเพื่อนของเขา หรือเป็นเพื่อนของเพื่อน และไม่คำนึงว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพื่อนของเขา หรือเพื่อนของเพื่อน จุดมุ่งหมายของเราคือการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ แต่เพียงผู้เดียว และเชื่อฟังศาสนทูต และปฏิบัติตามสัจธรรม และจงให้ความยุติธรรม

อัลลอฮฺ ผู้ทรงสูงส่ง ได้ตรัสว่า:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرً‌ا فَاللَّـهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِ‌ضُوا فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرً‌ا

"ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม จงเป็นพยานเพื่ออัลลอฮฺ และแม้ว่าจะเป็นอันตรายแก่ตัวของพวกเจ้าเอง หรือผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองและญาติที่ใกล้ชิดก็ตาม หากเขาจะเป็นคนมั่งมีหรือคนยากจน อัลลอฮฺก็สมควรยิ่งกว่าเขาทั้งสอง ดังนั้นจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ำในการที่พวกเจ้าจะมีความยุติธรรม และหากพวกเจ้าบิดเบือนหรือผินหลังให้แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน" (อัน-นิสาอฺ: 135)

แท้จริง ผู้ที่เงียบเฉยไม่บอกสัจธรรมความจริง คือ ชัยฏอนใบ้

ดังนั้น ผู้ใดก็ตามที่มีอคติ(กับอีกคน)ด้วยกับ นี่คือเพื่อนของเขา ไม่ว่าสัจธรรมจะอยู่กับเขา หรือต่อต้านเขา เมื่อนั้นเขาได้ตัดสินด้วยกับข้อตัดสินของญะฮิลียะฮฺ(หมายถึง ไม่ได้ตัดสินตามความเป็นจริง เล่นพรรคเล่นพวก ข้างเข้าพวกตน อ.ตน) และเป็นการออกจากข้อตัดสิน(หุก่ม)ของอัลลอฮฺและรอซูล 

การอยู่กับผู้ที่อยู่บนสัจธรรม เหนือกว่าอีกผู้ที่อยู่กับสิ่งที่ไร้ประโยชน์(หรือ ความเท็จ) เฉกเช่น ผู้ใดก็ตามที่ให้ความเคารพกับพวกเขา(ผู้ที่อยู่บนสัจธรรม) คือผู้ที่ให้ความเคารพแด่อัลลอฮฺและรอซูล และผู้ใดก็ตามที่ให้ความสำคัญกับพวกเขา คือผู้ที่ให้ความสำคัญกับอัลลอฮฺและรอซูล และผู้ใดก็ตามที่ให้ความรักกับพวกเขา คือผู้ที่ให้ความรักกับอัลลอฮฺและรอซูล และผู้ใดก็ตามที่ดูถูกกับพวกเขา คือผู้ที่ดูถูกอัลลอฮฺและรอซูล เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ ไม่ได้อ้างอิงไปตามอารมณ์ใคร่

แท้จริง ผู้ใดก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ เขาคือผู้ที่ถูกชี้นำ ผู้ใดก็ตามที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ เขาทำตัวเอง

หมวดหมู่: