เรียนการใช้เหตุผลไปแล้วได้ประโยชน์อะไร

เรียนการใช้เหตุผลไปแล้วได้ประโยชน์อะไร

 โดย ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

หนึ่งในบรรดาข้อได้เปรียบของผู้ที่เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการใช้เหตุผลที่ถูกต้อง รวมไปถึงการคิดเชิงวิเคราะห์ ก็คือ เขาผู้นั้นจะไม่หลงเชื่อง่ายๆ ต่อแนวความคิด หรือ อุดมการณ์ใดๆก็ตามที่ถูกหยิบยื่น หรือ นำเสนอแก่เขา เช่น อุดมการณ์ หรือ แนวทางในการทำงานศาสนา  พูดง่ายๆคือเขาจะไม่ถูกเป่าหูง่ายๆ เพื่อให้คล้อยตามแนวความคิด หรือ อุดมการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด แต่การวิเคราะห์ หรือ ใช้เหตุผล จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจเนื้อหา รายละเอียดในเรื่องนั้นๆในระดับหนึ่ง เพื่อที่จะเราจะได้นำมาวิเคราะห์ และเข้าสู่กระบวนการใช้เหตุผลที่ถูกต้อง  และ นอกจากนั้น  ข้อได้เปรียบอีกอย่างของผู้ที่เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการใช้เหตุผลที่ถูกต้อง ก็คือ เขาจะสามารถปกป้อง แนวทาง หรือ แนวความคิด หรือ อุดมการณ์ที่เขายึดถืออยู่ได้ ตามกระบวนการใช้เหตุผลที่ถูกต้อง

ในขณะเดียวกันก็สามารถชี้ให้ผู้อื่นที่อยู่ในแนวทาง แนวความคิด หรือ อุดมการณ์อื่นๆ ได้เห็นถึงข้อผิดพลาด หรือแม้แต่ตัวของผู้ที่ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการใช้เหตุผลที่ถูกต้องแล้วก็ตาม แต่เมื่อมีคนมาบอกว่าแนวทางที่เขายืนหยัดอยู่นั้นผิดพลาด  เขาผู้นั้นก็ย่อมเปลี่ยนจากแนวทางที่ตนเองได้ยืนหยัดอยู่ไปสู่อีกแนวทางที่ถูกต้องได้โดยง่าย ไม่ดื้อรั้น  เพราะตนเองได้วิเคราะห์ตามกระบวนการใช้เหตุผลที่ถูกต้องที่ตนเองได้เรียนมาแล้วว่า แนวทางที่ตนเองยืนหยัดอยู่นั้นผิดพลาดจริง

 และ ผู้ที่เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการใช้เหตุผลที่ถูกต้องยังเป็นคนที่จะไม่ทำอะไรตามใจตนเอง หรือ เอาอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเรื่องหนึ่งเรื่องใด ถึงแม้ว่าเรื่องนั้นเป็น    เรื่องที่จะขัดกับอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของเขาก็ตาม แต่เขาก็ยอมที่จะไม่ทำ หรือ คล้อยตาม ทั้งนี้เพราะขัดกับความมีเหตุผล เมื่อเขาได้ทำการวิเคราะห์ดูแล้ว  และนอกจากนี้เขาจะกล้าที่จะรับฟังความคิดเห็นใดใหม่ๆที่เข้ามา ถึงแม้ว่ามันจะขัดกับสิ่งที่เขายึดถืออยู่ก็ตาม และพร้อมที่จะเปลี่ยนแนวความคิด หรือ อุดมการณ์ ถ้าแนวความคิดที่ตนเองยึดถืออยู่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผิดพลาด ตามกระบวนการใช้เหตุผลที่ถูกต้อง 

หมวดหมู่: