ฮิกมะฮฺที่เหมาะกับสถานการณ์

หลากหลายช่วงเวลา ระหว่างนบีมูซา อะลัยฮิสลาม 
กับฟิรเอาวนฺ ด้วยฮิกมะฮฺที่เหมาะกับสถานการณ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
------------------------------------------------
อัลลอฮฺสั่งใช้ให้อ่อนโยนน พูดดี เชิญชวนดีๆ
------------------------------------------------
แล้วเจ้าทั้งสองจงพูดกับเขาด้วยคำพูดที่อ่อนโยน บางทีเขาอาจจะรำลึกขึ้นมาหรือเกิดความยำเกรงขึ้น (๒๐: ๔๔)

แล้วจงกล่าวว่า ท่านประสงค์จะซักฟอกไหม ? (๗๙: ๑๘)

และจะให้ฉันนำท่านไปสู่พระเจ้าของท่านไหม ? เพื่อท่านจะได้ยำเกรง (๗๙: ๑๙)

------------------------------------------------
นบีมูซากล่าวแก่ฟิรเอาวนฺว่า "มัษบูรอ" ซึ่งก็คือ "ฮาลิก" ผู้หายนะ
------------------------------------------------
เขากล่าวว่า “โดยแน่นอนท่านย่อมรู้ดีว่าไม่มีผู้ใดประทานสิ่งเหล่านี้ นอกจากพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเพื่อเป็นพยาน และแท้จริงฉันคิดว่าแน่นอนท่าน โอ้ฟิรเอานเอ๋ย เป็นผู้หายนะแล้ว” (๑๗: ๑๐๒)

------------------------------------------------
นบีมูซาขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺทำลายทรัพย์สินพวกเขา ทำให้หัวใจพวกเขากระด้าง
------------------------------------------------
และมูซาได้กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าของเรา แท้จริงพระองค์ทรงประทานความสำราญและทรัพย์สิน แก่ฟิรเอาน์และหัวหน้าของเขา ในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ข้าแต่พระเจ้าของเรา โดยพวกเขาจะทำให้(กลุ่มชน) หลงจากแนวทางของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของเรา ขอพระองค์ทรงทำลายทรัพย์สินของพวกเขา และทรงโปรดทำให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้าง เพื่อมิให้พวกเขาศรัทธา จนกว่าพวกเขาจะเห็นการลงโทษอย่างเจ็บปวด” (๑๐: ๘๘)

หมวดหมู่: