ขอบคุณความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ

ถ้อยคำจากปราชญ์สะลัฟ ...
.
อิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า
.
“ฉันขอต่ออัลลอฮฺให้พวกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสามประการต่อไปนี้
.
》 ขอบคุณต่อความโปรดปราน 《
》 เป็นผู้ที่อดทนเมื่อโดนทดสอบ 《
》 เป็นผู้ที่ขออภัยต่อความผิดพลาด 《
.
เพราะสามประการนี้แหละที่จะแสดงถึง ...
การมีความสุขของมนุษย์ ...
และยังเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จในชีวิตของเขา ...
ไม่มีใครคนใดที่จะหลุดอออกไปจากวังวน ...
ทั้งสามประการนี้ได้เลยในการใช้ชีวิตบนโลกนี้ของเขา ... ”
.
(อัล -วาบิล อัศ -ศ็อยยิบ มินัล -กะลิมิ อัฏ -ฏ็อยยิบ ของอิบนุลก็อยยิม หน้า : 294)

หมวดหมู่: