อิมามบัรบาฮารีย์ : ว่าด้วยเเนวทางที่ปลอดภัย

[ 113 ] ท่านอิหม่ามอัลบัรบาฮารีย์ กล่าวว่า : และทั้งหมดทั้งปวงที่ฉันได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ ( หนังสือชัรฮุซซุนะฮฺ ) นั้นเอามาจากอัลลอฮ ตะอาลา เอามาจากร่อซูล ซอลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม เอามาจากบรรดาสาวกของเขา ( ซอฮาบะฮฺของร่อซูล มุหัมหมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ) เอามาจากบรรดาผู้ดำเนินตามพวกเขา ( บรรดรดาลูกศิษย์ของซอฮาบะฮฺ) จากบรรดาบุคคลในยุคแห่งศตวรรษที่สาม จนกระทั่งถึงยุคแห่งศตวรรษที่สี่ ( ของอิสลาม ) .
______________
คำอธิบาย โดย ชัยคฺ ซอและฮฺ อัล เฟาซาน :
คำพูดของท่านอิหม่ามบัรบาฮารีย์ ที่ว่า : " และทั้งหมดทั้งปวงที่ฉันได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ ( หนังสือชัรฮุซซุนะฮฺ ) นั้นเอามาจากอัลลอฮ ตะอาลา " ทุกๆสิ่งที่ถูกระบุอยู่ในหนังสือเล่มนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งจากรากฐานในการยึดมั่น ( เป็นส่วนหนึ่งจากอะกีดะฮฺ ) มันถูกนำมาจากกิตาบุลลอฮฺ และซุนนะฮฺ มันไม่ได้ถูกนำมาจากตัวของผู้ประพันธ์เอง แต่ทว่ามันมาจากสลัฟของอุมมะฮฺนี้ ( สลัฟ = นบี + ซอฮาบะฮฺ + บรรดาลูกศิษต์ลูกหาของซอฮาบะฮฺ + บรรดาลูกศิษต์ลูกหาของลูกศิษต์ซอฮาบะฮฺ ) และเขา ( ผู้ประพันธ์ หมายถึงอิหม่าม อัลบัรบาฮารีย์ ) ไม่ได้ทำการอุตริสิ่งใหม่ด้วยตัวของเขาเอง ( เพื่อประพันธ์งานเขียนนี้ ) ............... เขา ( อิหม่าม อัลบัรบาฮารีย์ ) กำลังทำการอธิบายแนวทางที่ปลอดภัย ใครก็ตามที่ดำเนินตามมันนั้นเขาก็จะได้รับความสำเร็จ บิอิซนิลละฮฺ ( ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ ) ...........

ท่านอิหม่ามอัลบัรบาฮารีย์ กล่าวว่า : จงยำเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด โอ้ บ่าวของอัลลอฮฺ จำเป็นสำหรับท่านที่จะต้องให้ความเชื่อถือ ให้ความยอมรับ ให้ความมอบหมาย และพึงพอใจ ต่อสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ........ "
_____________
คำอธิบาย โดย ชัยคฺ ซอและฮฺ อัล เฟาซาน :
คำพูดของท่านอิหม่ามบัรบาฮารีย์ ที่ว่า : " ............... ( โอ้บ่าวของอัลลอฮฺ จำเป็นสำหรับท่านที่จะต้องให้ความเชื่อถือ ให้ความยอมรับ ให้ความมอบหมาย ) และพึงพอใจ ต่อสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ " นี้ไม่ใช่การให้ตัซกียะฮฺ ( รองรับ ) ตนเอง มันเป็นสิ่งที่มาจากอุสูลของอะฮ ลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ มันไม่ใช่การสรรเสริญตนเอง ไม่ใช่การยกยอตนเอง อย่างที่บรรดานักอธิบายทั้งหลายกำลังขาดการกัน แท้ที่จริงแล้วมันมีความคล้องจองต่อสิ่งที่เอามาจากที่ระบุไปแล้วในนั้น มันมุ่งเน้นให้ท่านได้เข้าใจถึงสิ่งที่ถูกระบุไว้ในส่วนต่างๆของรากฐานของศาสนาที่ถูกต้อง จากกิตาบุลลอฮฺ และซุนนะฮฺ เพราะว่าเขา ( อัลบัรบาฮารีย์ ) ไม่ได้นำสิ่งใดมาด้วยตัวของเขาเอง หรือ ประดิฐคิดค้นความคิดใหม่ๆขึ้นมาอย่างแน่นอน 

จากหนังสือ อิตหาฟ อัลกอรีย์ บิตตะอฺลีก๊อต อะลา ชัรฮุซซุนนะฮฺ หน้า 74 - 76 เล่มที่ 2
ป.ล. ( - ) วงเล็บและเนื้อหาในวงเล็บที่อยู่ในช่วงของคำอธิบายของชัยคฺ เฟาซาน หมายถึง การเชื่อมโยงของประโยคที่ผู้แปลเสริมเข้ามาเพื่อความง่ายในการเข้าใจ