การนิ่งเงียบต่อชาวบิดอะฮ์ โดย ชัยค์ ซอลิฮ์ อัลเฟาซาน