เจ้าชายฟาฮัด กับปราชญ์อาวุโส

สมัยที่กษัตริย์ ฟาฮัด บิน อับดุลอะซีซ อาลิ สะอูด (เราะหิมะฮุลลอฮฺ) ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ ท่านมีข้อพิพาทกับชาวบ้านทั่วไป จนชาวบ้านได้ไปฟ้องศาล และศาลได้ตัดสินให้เจ้าชาย ฟาฮัด (ในขณะนั้น) แพ้คดีต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ชาวบ้าน

พอเจ้าชาย ฟาฮัด ได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ ท่านก็ได้เรียกตัวผู้พิพากษาคนนั้น และได้แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้พิพากษา ผู้พิพากษาคนนั้นมีชื่อ ชัยคฺ ดร.ศอลิหฺ บิน มุหัมมัด อัล-ลุฮัยดาน (หะฟีเซาะฮุลลอฮฺ) 

Cr. อ. Khalid Pantrakul (หะฟีเซาะฮุลลอฮฺ) - เก็บตกจากงานเสวนา "อุละมาอฺแห่งตออิฟะฮฺ มันศูเราะฮฺ"

หมวดหมู่: