การออกดะวะห์ตับลีฆหนทางสู่บิดอะห์: قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
هذا يأمره بترك المعصية إلى البدعة ، يعني يتوبه من معصية ويدخله فى بدعة !جماعة التبليغ جماعة بدعية صوفية ، لا يجوز الذهاب معهم ولا الجلوس معهم ، 
الواجب أن يأمره بالتوبة ومجالسة أهل الخير الى الله - سبحانه وتعالى

[ فتاوى ورسائل (1/174) ] ,,,,

ชัยค์ซอลิฮ อัลเฟาซาน ฮะฟิเซาะฮุลลอฮได้กล่าวว่า :

การออกดะวะห์ตับลีฆมันคือการสั่งใช้ในการละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่ว หาก แต่มันเป็นหนทางไปสู่บิดอะห์!!!...หมายความว่า

คือการกลับตัวกลับใจจากสิ่งเป็นความชั่วต่างๆ ก็จริงแต่หารู้ไม่ ว่านั่นแหละคือการหลงเข้าไปในสิ่งที่เป็นบิดอะห์! ,,, กลุ่มดะวะห์ตับลีฆ เป็น พวกบิดอียะฮฺ(อุตริกรรม) ซูฟียะฮฺ(กลุ่มซูฟี) ,,,
ไม่อนุญาติที่จะออกไปกับพวกเขา และ

นั่งร่วมวงกับพวกเขา ,,

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ให้เตาบะฮฺ และ นั่งร่วมอยู่กับบรรดากลุ่มชนที่ทำความดี ต่อ อัลลอฮ ซุบฮานะฮูว่าตะอาลา
ฟ่าตาวา ว่าร่อซาอิล 1/174