มิใช่ทุกคนที่อ้างตนเป็นสะละฟียฺจะเป็นผู้ที่อยู่บนมันฮัจญ์สะลัฟ

อุละมาอฺ: ชัยคฺ ศอลิหฺ บิน เฟาซาน อัล-เฟาซาน (ซาอุดิอาระเบีย)
ที่มา: الأجوبة المفيدة
-----------------------------------------------

คำถาม: คนที่เรียกตัวเองว่า "สะละฟียฺ" จัดว่าเป็นพวกฮิซบียฺ(เล่นพรรคเล่นพวก)หรือไม่ ?

ชัยคฺ ศอลิหฺ อัล-เฟาซาน ได้ตอบว่า:

ถ้าการเรียกตัวเองว่า "สะละฟียฺ" นั้นเป็นความจริง ก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายอันใด แต่ถ้ามันเป็นเพียงแค่ "การอ้าง" ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนบางคน นั่นก็ไม่เป็นที่อนุญาตสำหรับเขา ที่จะเรียกตัวเองว่าสะละฟียฺ เขาอยู่บนสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากมันฮัจญ์ของสะลัฟ(เช่นอยู่บนแนวทางของอิควาน และอื่นๆ)

ยกตัวอย่างเช่น อัล-อัชอารียฺ มักจะเรียกตนเองว่า "เราคืออะหฺลิซซุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ" แต่นี้มันไม่เป็นความจริง เพราะว่าพวกเขานั้น อยู่บนสิ่งที่ไม่ใช่มันฮัจญ์ของอะหฺลิซซุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ เช่นเดียวกัน อัล-มุอฺตะซิละฮฺ ก็เรียกตัวเองว่า "มุวะฮิดดีน" (ผู้ยึดมั่นในเตาฮีด)

كل يدعي وصلا بليلى و ليلى لا تقر لهم بذاكا

ชายทุกผู้อ้างตัวมีสัมพันธ์กับลัยลา แต่ลัยลาหาได้ยืนยันกับพวกเขาไม่ (บทกวีอาหรับจากวรรณกรรม ลัยลา วะ มัจญ์นูน)

ดังนั้น ใครก็ตามที่อ้างตัวว่าอยู่บนหนทางของอะหฺลิซซุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของอะหฺลิซซุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ และจะต้องละทิ้งทุกคนที่อยู่ตรงข้ามกับแนวทางนี้

สำหรับ บุคคลหนึ่งที่หวังจะรวมกันระหว่าง กิ้งก่า กับ ปลาวาฬ เขากล่าวว่า หมายถึง เขาหวังที่จะผสมกันระหว่างสัตว์ในทะเลทราย และสัตว์ในมหาสมุทร ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ หรือเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่หวังที่จะรวบรวมไฟและน้ำมาใส่ไว้ในกำมือเดียว

อะหฺลุซซุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ จะไม่กลมเกลียวกันกับพวกที่มีอะกีดะฮฺตรงข้ามกับพวกเขา อาทิเช่น พวกคอวาริจญ์ พวกมุอฺตะซิละฮฺ และพวกฮิซบียฺ(พวกถือพรรคถือพวก เช่น อิควาน) อย่างเช่น พวกที่เป็นที่รู้กันดีว่าเป็น "Modern Muslims" พวกเหล่านี้ต้องการที่จะสมานฉันท์กับความเบี่ยงเบนของประชาชนในยุคปัจจุบัน(เอาซุนนะฮฺ-บิดอะฮฺ มารวมๆกันไว้ก่อน) ที่มีต่อมันฮัจญ์ของสะลัฟ

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها

ยุคท้ายๆของประชาชาตินี้ จะไม่ถูกปรับปรุงให้ถูกต้อง ยกเว้น ด้วยกับสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงจากชนยุคแรก (คำกล่าวของอิม่าม มาลิก)

นี่แค่คร่าวๆ เรื่องเหล่านี้จะต้องถูกแจกแจงและอธิบาย

Credit: เพจ #ยุวชนสะละฟียฺไทยแลนด์