ฟีซิลาล อัล-กุรอ่าน ของซัยยิด กุฏุบ

ฟีซิลาล อัล-กุรอ่าน ของซัยยิด กุฏุบ

-----------------------------
อุละมาอฺ: ชัยคฺ อับดุลอะซีซ บิน บาซ
ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=dWV4V3pxYrk

มีคนถามชัยคฺ บิน บาซ ถึงหนังสือของคนๆหนึ่งว่า: สมควรหรือไม่ที่หนังสือเหล่านี้ ที่มีคำกล่าวเหล่านี้(ด่าศอหาบะฮฺ,เยาะเย้ยรอซูลฯ) จะถูกห้าม?

ชัยคฺ บิน บาซ ได้ตอบว่า: มันเป็น วาญิบ ที่จะต้องฉีกมันเป็นชิ้นๆ

จากนั้นชัยคฺได้ถามว่า: นี่มันคือหนังสือพิมพ์รึ?

ผู้ถามได้ตอบว่า: ในหนังสือ 

ชัยคฺ ถาม: หนังสือของใคร?

ผู้ถามตอบว่า: ซัยยิด กุฏุบ

ชัยคฺ ตอบว่า: เหล่านี้เป็นคำที่น่ารังเกลียด

ผู้ถามได้ถามต่อ ถึงเรื่องที่ซัยยิด กุฏุบ เยาะเย้ยนบี มูซา อะลัยฮิสลาม 

ชัยคฺ ตอบว่า: การเยาะเย้ยบรรดานบี นั่นคือมุรตัด(ตกศาสนา)โดยตัวของมันเอง

แล้วผู้ถามได้ถามถึงที่ชัยคฺ รอบีอฺ ตอบโต้ ฟีซิลาล(ใต้ร่มเงาอัลกุรอ่าน) และมะอาลิม ฟิตตารีก(หลักชัยอิสลาม) 

ชัยคฺ บิน บาซ ตอบว่า: การตอบโต้ของเขา(รอบีอฺ)นั้นดียิ่ง

------------------------------------------------------

อุละมาอฺ: ชัยคฺ มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน
ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=MiValSElV78

คำถาม: ชัยคฺจะกล่าวอย่างไร ถึงคนที่แนะนำให้เยาวชนซุนนี่ย์ อ่านหนังสือของซัยยิด กุฏุบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟี ซิลาล อัล-กุรอ่าน(ใต้ร่มเงาอัลกุรอ่าน) และมะอาลิม ฟิต-ตารีก(หลักชัยอิสลาม) โดยปราศจากการเตือนให้ทราบถึงข้อผิดพลาด และเบี่ยงเบนที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเหล่านี้ ?

ชัยคฺ มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน ได้ตอบว่า:

คำกล่าวของฉันผู้ใดก็ตาม ที่ให้ความจริงใจต่ออัลลอฮฺ ต่อศาสนทูตของพระองค์ และต่อพี่น้องมุสลิมของเขา เขาควรที่จะสนับสนุนให้ผู้คนอ่านหนังสือ ของผู้ที่เราได้แนะนำจากหนังสือตัฟสีร และตัฟสีรเล่มอื่นๆ หนังสือเหล่านี้มีประโยชน์มาก 

สำหรับ ตัฟสีร ของซัยยิด กุฏุบ มันบรรจุไปด้วยกับหายนะอันยิ่งใหญ่ อาทิเช่น การตีความของเขาต่อ "อิสตะวาอฺ" และการตีความของเขาต่อ "กุล ฮุวันลอฮุ อะฮัด" และอย่างอื่นที่คล้ายกัน เขาพูดถึงนบีท่านหนึ่งอย่างไม่เหมาะสม

และชัยคฺ อุษัยมีน ได้กล่าวไว้ในเทป ลิกอ มาอัช ชัยคัยนฺ มุหัมมัด บิน อุษัยมีน วะ รอบีอฺ อัล-มัดคอลียฺ 20-11-1413

ชัยคฺได้ชื่นชมชัยคฺ รอบีอฺ และได้กล่าวว่า

ฉันได้อ่านหนังสือของซัยยิด กุฏุบ แต่ไม่ละเอียด แต่อย่างไรก็ตามบรรดาอุละมาอฺได้เขียนตอบโต้หนังสือ ฟีซิลาล อัล-กุรอ่าน ของเขา อาทิเช่น ชัยคฺ อับดุลลอฮฺ อัด-ดุวัยชฺ (ท่านตอบโต้เกือบ 200 จุด) และพี่น้องของเราชัยคฺ รอบีอฺ อัล-มัดคอลียฺ ได้เขียนตำหนิซัยยิด กุฏูบ ในการตัฟสีรของเขา และอื่นๆ ใครต้องการอ้างอิง ไปอ่านงานเขียนของชัยคฺ