10 ประการ ที่จะปลดเปลื้องบาปของบรรดาผู้ศรัทธา

10 ประการ ที่จะปลดเปลื้องบาปของบรรดาผู้ศรัทธา:
-----------------------------------------------------
ชัยคุลอิสลาม อิบนุตยมียะฮฺ รอฮิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ว่า:

และมุอฺมิน ผู้ศรัทธา เมื่อเขาได้กระทำสิ่งที่เป็นความชั่วนั้น
แท้จริงโทษของเขานั้นจะถูกปลดเปลื้องไปจากเขาด้วยกับ 10 ประการ ดังนี้:

1.เขาได้เตาบะฮฺกลับเนื้อกลับตัวและอัลลอฮฺทรงอภัยให้กับเขา ดังนั้นหากเขาเป็นผู้ที่เตาบะฮฺแล้ว เขาก็เป็นผู้ที่ไม่มีความผิดบาปสำหรับเขา
2.หรือเขาได้ขออภัยโทษ และอัลลอฮฺทรงอภัยโทษให้กับเขา
3.หรือเขาได้ทำความดีต่างๆเพื่อลบล้างความผิด แท้จริงความดีทั้งหลายนั้นจะลบล้างความชั่วต่างๆหมดสิ้นไป
4.หรือเขาได้ขอดุอาอฺ(ขออภัยโทษ)ให้ตัวเขาและบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย และพวกเขาก็ได้รับการอภัยโทษ ทั้งผู้ที่มีชีวิต และผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
5.หรือพวกเขา(บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย)ได้อุทิศผลบุญการงานแก่เขา ด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺทรงให้เป็นประโยชน์แก่เขาด้วยกับมัน
6.หรือท่านนบีย์ของเขา มุฮัมมัดศอลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัมได้ให้การชะฟาอะฮฺ(ให้ความช่วยเหลือ)แก่เขา
7.หรือ อัลลอฮฺตะอาลาทรงบะลาอฺ(ลงโทษ)เขาในโลกดุนยาให้เขาเป็นผู้ประสบกับความทุกข์ยากต่างๆ และพระองค์จะทรงลบล้างความผิดจากเขา
8.หรือ อัลลอฮฺตะอาลาทรงบะลาอฺเขาในโลกบัรซัค(โลกในหลุมฝังศพ)ด้วยการทรมานและพระองค์จะทรงลบล้างความผิดจากเขาด้วยกับการทรมานนั้น
9.หรือ อัลลอฮฺตะอาลาทรงบะลาอฺเขาในลานกว้างของวันกิยามะฮฺจากสิ่งที่น่าหวาดกลัวของมัน ด้วยกับการนั้น พระองค์จะลบล้างความผิดจากเขา
10.หรือ พระองค์ผู้ทรงเมตตายิ่งกว่าบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายจะทรงเมตตา(อภัยโทษ)เขา
ดังนั้นผู้ใดที่ผิดไปจาก10ประการนี้ (ถ้าบาปของเขายังไม่ถูกอภัย)
อย่าได้ตำหนิใครเลยเว้นแต่ ตัวของเขาเอง

(มัจมัวะอฺ อัลฟะตาวา 10/45)
-------------------------------------
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب:
1- أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
2- أو يستغفر فيغفر له.
3- أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات.
4- أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا.
5- أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به.
6- أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
7- أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه.
8- أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه.
9- أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه.
10- أو يرحمه أرحم الراحمين.
فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه.
[ مجموع الفتاوى ج10 ص45 

เเปลเเละเรียบเรียงโดย 
Alif Taopalee

หมวดหมู่: