ตอบโต้ทฤษฏีวิวัฒนาการ ประเด็นที่ 7-9

ประการสำคัญ แห่งการล่มสลายของทฤษฎีวิวัฒนาการ
มุตตาฆีน เจ๊ะและ แปลและเรียบเรียง

ประเด็นที่ 7. สิ่งมีชีวิตถูกสร้างขึ้นทันทีในช่วงเวลาเดียวกัน

สิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้ถูกกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โดยทันที (ตามที่เราเห็นในปัจจุบัน เช่นปลาชนิดเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็จะเป็นปลาอยู่อย่างนั้น -ผู้เรียบเรียง) ในช่วงเวลาเดียวกัน กล่าวคือ ในระหว่างยุคแคมเบรียน (Cambrian Period) 520 - 530 ล้านปีมาแล้ว สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ แบคทีเรีย ฟองน้ำ หนอน หอย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จนกระทั่งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังถูกสร้างขึ้นมาในสภาพโครงสร้างของร่างกายที่สมบูรณ์ทันที สสารที่มีโครงสร้างง่ายๆ สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองค่อยเป็นค่อยไป จนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างซับซ้อน ตามคำกล่าวอ้างของนักวิวัฒนาการนิยมนั้น ไม่มีมูลเหตุที่จะเกิดขึ้นจริง เพราะโลกไม่มีเวลาพอ ที่จะอำนวยให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวได้
สิ่งมีชีวิตล้านๆสายพันธุ์ ล้วนแสดงลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันไป ตลอดจนมีโครงสร้างร่างกายที่สลับซับซ้อน ทั้งหมดนั้นล้วนเกิดจากอำนาจการสร้างของพระเจ้า เหตุผลที่นักวิวัฒนาการนิยมยังคงดื้อรั้นกับคำกล่าวอ้างลักษณะดังกล่าวนั้น เป็นเพียงเพราะพวกเขาเหล่านั้นปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าเท่านั้นเอง

-----------------

ประเด็นที่ 8. ถึงแม้เวลาจะผ่านไปกี่ร้อยล้านปี แต่โครงสร้างสิ่งมีชีวิตไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ตามความเชื่อของนักวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่มีโครงสร้างอย่างง่ายๆ ไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น อย่างค่อยเป็นค่อยไป และดำเนินไปเรื่อยไอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่แล้วผลการศึกษาฟอสซิลวิทยาของสิ่งมีชีวิตไม่ได้แสดงการเกิดวิวัฒนาการในลักษณะดังกล่าวเลย กล่าวคือฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตกาล อายุร้อยล้านปี ยังคงมีลักษณะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันในปัจจุบัน

------------------

ประเด็นที่ 9. ปลาซีลาคานท์ ( Coeoelecanth ) ฝันร้ายของนักวิวัฒนาการนิยม
หลักฐานชิ้นสำคัญที่นักวิวัฒนาการต่างตั้งหน้าตั้งตา โฆษณา ซึ่งเขาคิดว่าเป็นหลักฐานชิ้นเด็ดที่แสดงว่าทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเป็นจริง คือหลักฐานฟอสซิลวิทยาของปลาซีลาคานท์ (Coeoelecanth) อายุประมาณ 400 ล้านปี ซึ่งถูกสันนิษฐานว่า เป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งปลา ครึ่งสัตว์เลื่อยคลาน และมันได้สูญพันธุ์ไปเมื่อ 70 ปีที่ผ่านมา ต่อมาวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1938 (พ.ศ.2481) ได้มีการค้นพบปลาซีลาคานท์ที่ยังมีชีวิตใต้ทะเลลึกในมหาสมุทรอินเดีย พร้อมๆกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมากกว่า 200 ชนิด

จากการค้นพบในครั้งนั้น ถือว่าเป็นการจับเท็จนักวิวัฒนาการอย่างจัง โดยที่ปลาซีลาคานท์ ที่ได้ค้นพบนั้น ไม่ได้แสดงคุณสมบัติผสมระหว่างปลากับสัตว์เลื่อยคลานเลย หรือไม่ได้แสดงว่ามันเป็นสัตว์ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจากสัตว์น้ำไปเป็นสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดิน ตามคำทำนายของนักวิวัฒนาการเลย ความจริง สัตว์ประเภทนี้ไม่เคยแหวกว่ายขึ้นสูงกว่า 180 เมตร (590 ฟุต) จากพื้นทะเลเลย และที่สำคัญ โครงสร้าง (รูปร่าง) ของมันไม่ได้แสดงความแตกต่างกับฟอสซิลของมันที่มีอายุ 400 ล้านปีแม้แต่น้อย