คุตบะห์ตอบโต้วาทกรรมโต๊ะครูยิว (การตักฟีร) 15 สิงหาคม 2557 อ.อิสหาก พงษ์มณี