ญะมาอะฮฺ คือการอยู่บนสัจธรรม แม้ว่าท่านจะตัวคนเดียว

.be

ท่าน อิบนุ มัสอูด ร.ฎ. ได้กล่าวว่า:

الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ

ความว่า: "อัล-ญะมาอะฮฺ คือสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันด้วยกับสัจธรรม แม้ว่าท่านจะมีเพียงตัวคนเดียว เมื่อนั้นท่านก็คือ อัล-ญะมาอะฮฺ"

ญะมาอะฮฺ คือการอยู่บนสัจธรรม แม้ว่าท่านจะตัวคนเดียว...: