ยูซุฟ อัล-กอรอฎอวียฺ คือเเกนำพวกบิดเบือนใช่ไหม?

คำถาม: อะไรคือคำชี้ขาดถึง ยูซุฟ อัล-กอรอฎอวียฺ? เขาคือมุบตะดีอฺใช่ไหม? และทัศนะของชัยคฺต่อบรรดาผู้ที่พูดว่า เขาคือศัตรูของอัลลอฮฺ จากลูกหลานของพวกยิว และผู้ที่ให้สมยานามเขาว่า "อัล-กอรอษียฺ" อ้างอิงไปยัง บะนู กุรอยเษาะฮฺ (เผ่ายิวในสมัยนบี) ?

----------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบโดยชัยคฺ มุกบิล บิน ฮาดียฺ อัล-วาฎิอียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ

ยูซุฟ อัล-กอรอฎอวียฺ ตั้งแต่ที่เรารู้จักเขา และได้ยินเกี่ยวกับเขา เขาคือพวกฮิซบียฺ และมุบตะดีอฺ
สำหรับการกล่าวว่า เขาเป็นศัตรูกับซุนนะฮฺ เราจะไม่กล่าวว่า เขาเป็นศัตรูกับซุนนะฮฺ หรือไม่กล่าวว่า เขาเป็นลูกหลานของยิว เราต้องยุติธรรม อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า

"และจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใด ทำให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มันเป็นสิ่งที่ใกล้กับความยำเกรงยิ่งกว่า" (อัล-มาอิดะฮฺ: 8)

และพระองค์ได้ตรัสว่า

"และเมื่อพวกเจ้าพูด ก็จงยุติธรรม" (อัล-อันอาม: 152)

และพระองค์ได้ตรัสว่า

"ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม จงเป็นพยานเพื่ออัลลอฮฺ และแม้ว่าจะเป็นอันตรายแก่ตัวของพวกเจ้าเอง หรือผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองและญาติที่ใกล้ชิดก็ตาม หากเขาจะเป็นคนมั่งมีหรือคนยากจน อัลลอฮฺก็สมควรยิ่งกว่าเขาทั้งสอง ดังนั้นจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ำในการที่พวกเจ้าจะมีความยุติธรรม และหากพวกเจ้าบิดเบือนหรือผินหลังให้แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน" (อัน-นิสาอฺ: 135)

และท่านนบี ศอลฯ ได้สั่งให้อะบู ษัร พูดความจริง แม้ว่ามันจะขมขื่นก็ตาม
ดังนั้น ฉันไม่แนะนำให้ไปฟังเทปบรรยายของเขา หรือการสอนของเขา หรืออ่านหนังสือของเขา เพราะว่าเขา(ยูซุฟ อัล-กอรอฎอวียฺ)นั้นโง่เขลา เขามีหนังสือที่ให้อนุญาตให้มีหลายๆญะมาอะฮฺ หลายๆกลุ่ม แม้ว่าท่านนบี ศอลฯ จะกล่าวว่า "มือของอัลลอฮฺอยู่กับญะมาอะฮฺ" และเขาก็ไม่ยอมกล่าวว่า "อยู่กับญะมาอะฮฺ"

และท่านนบี ศอลฯ ได้กล่าวว่า "ใครก็ตามที่แยกตัวออกจากการเชื่อฟัง(ผู้นำ) และแตกแยกออกจากญะมาอะฮฺ..." และเขาไม่ยอมกล่าวว่า "จากญะมาอะฮฺ"

และที่มีในหะดีษของอิบนุ อับบาส รฎ. ท่านนบี ศอลฯ ได้กล่าวว่า:

ผู้ใดก็ตามที่เห็นบางอย่างจากผู้นำของเขา ในสิ่งที่เขาไม่ชอบ ก็จงอดทนกับมัน เพราะแท้จริงผู้หนึ่งผู้ใดที่แยกตัวออกจากญะมาอะฮฺ จากนั้นเขาตาย เขาจะไม่ตาย ยกเว้นแต่จะตายในสภาพของญะฮิลียะฮฺ (บุคอรียฺ) และเช่นกันในหะดีษของท่านมุอาวียะฮฺ เมื่อท่านนบี ศอลฯ ได้ถูกถามถึงกลุ่มชนที่รอดพ้น ท่านตอบว่า "อัล-ญะมาอะฮฺ"

ดังนั้น มุสลิมมีเพียงกลุ่มเดียว มันไม่เป็นที่อนุญาตสำหรับ อัล-กอรอฎอวียฺ ที่จะพยายามทำให้มันแตกระดับออกไปจากมุสลิม และแบ่งแยกพวกเขา และเขาทำเพียงให้พวกเขาอ่อนแอ ด้วยกับการแบ่งแยกพวกเขา อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า

"และพวกเจ้าจงยึดสายเชือก ของอัลลอฮ์โดยพร้อมกันทั้งหมดและจงอย่าแตกแยกกัน" (อาละอิมรอน: 103)

และพระองค์ได้ตรัสว่า

" แท้จริงบรรดาผู้ที่แบ่งแยกศาสนาของพวกเขา และพวกเขาได้กลายเป็นกลุ่ม(ฟิรเกาะฮฺ)ต่างๆ นั้นเจ้า(มุฮัมมัด)หาใช่อยู่ในพวกเขาแต่อย่างใดไม่" (อัล-อันอาม: 159)

และสิ่งที่น่ารังเกียจกว่านั้น คือมันได้ลงในหนังสือพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์เขา(อัล-กอรอฎอวียฺ)ได้กล่าวว่า "เราไม่ต่อสู้กับยิว เพราะอิสลาม แต่แท้จริง เราต่อสู้กับพวกเขา เพราะพวกเขายึดครองดินแดนของพวกเรา"

ฉันขอกล่าวว่า: มันเป็นฟัตวาที่น่าขยะแขยงมากแค่ไหน! และพระเจ้าผู้ทรงสูงส่งได้ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อันทรงเกียรติของพระองค์ว่า

“จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) ว่า หากบรรดาบิดาของพวกเจ้า และบรรดาลูก ๆ ของพวกเจ้า และบรรดาพี่น้องของพวกเจ้า และบรรดาคู่ครองของพวกเจ้า และบรรดาญาติของพวกเจ้า และบรรดาทรัพย์สมบัติที่พวกเจ้าแสวงหาไว้ และสินค้าที่พวกเจ้ากลัวว่าจะจำหน่ายมันไม่ออก และบรรดาที่อยู่อาศัยที่พวกเจ้าพึงพอใจมันนั้น เป็นที่รักใคร่แก่พวกเจ้ายิ่งกว่าอัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ และการต่อสู้ในทางของพระองค์แล้วไซร้ ก็จงรอคอยกันเถิดจนกว่าอัลลอฮฺจะทรงนำมาซึ่งกำลัง ของพระองค์ และอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงนำทางแก่กลุ่มชนที่ละเมิด" (อัต-เตาบะฮฺ: 24)

ดังนั้น ศาสนาจะต้องถูกนำมาก่อนดินแดน และบ้านเมือง แต่อย่างไรก็ตาม มันเป็นฮิซบียะฮฺ(พรรคพวกนิยม,คลั่งพวกของตน) นั่นจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้หูหนวกและตาบอด นอกจากนี้ เราได้เคยเขียนบทความตอบโต้เขา(ยูซุฟ อัล-กอรอฎอวียฺ) ชื่อบทความว่า

"หุบปากสุนัขที่กำลังเห่าหอน ยูซุฟ บิน อับดิลลาฮฺ อัล-กอรอฎอวียฺ" (إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبدالله القرضاوي)

BY Mustafa Khan Al Kanchanaburi & Ilyas Lertsuksakda