เชคคอลิด มิชอัล ผู้นำฮามาส ประกาศชัด

เชคคอลิด มิชอัล ผู้นำฮามาส ประกาศชัด อิหร่าน ฮิสบุลลอฮิ และฮามาสต่างร่วมยืนเคียงข้างในปัญหาปาเลสไตน์ ขออัลเลาะฮฺตอบแทนความดีแก่พวกท่าน(พี่น้องชีอะฮฺ)ทั้งหลาย พร้อมยกหะดีษนบีที่ระบุว่าผู้ใดไม่สนใจความทุหข์ร้อนของพี่น้องมุสลิม เขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากมุสลิม อิหร่านได้ช่วยเหลือฮามาสเคียงข้างมาตลอดในการสู้รบกับอิสราเอล ประชาชนอิหร่าน ผู้นำอิหร่าน ประธาณาธิบดี รัฐสภาอิหร่านและฮิสบุลลาตยืนเคียงข้างชาวปาเลสไตน์และฮามาส

มีคลิปให้ชม

Cr. : ฝ่ายวิชาการ กลุ่มอัซซาบิกูน