คำประกาศว่าด้วยตำรา “เอกพฤตินัย”

คำประกาศว่าด้วยตำรา “เอกพฤตินัย”

“เอกพฤตินัย” เป็นตำราที่ผู้แปล แปลตอนที่ยังไม่ได้ศึกษา อุศู้ล และมันฮัจญ์ของชาวสะลัฟอย่างเป็นรูปธรรม(ประมาณปี พ.ศ. 2554) หนึ่งในมันฮัจญ์สะลัฟคือการไม่นำเสนอเผยแพร่ตำรา หรือคำสอนใดๆของพวกอุตริกรรมเว้นแต่จะต้องมีการชี้แจงตอบโต้ถึงข้อผิดพลาดนั้นเพื่อประชาชนจะได้ระวัง เนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงในตำราอันนำไปสู่การนิยมแนวทางพวกอุตริกรรมโดยไม่รู้ตัวคือ

1) การนำคำกล่าวของซัยยิด กุฎบฺ แกนนำอิควาน มาอ้างอิง ซึ่งเขาคือหนึ่งในผู้นิยมการตักฟีรสังคมมุสลิมโดยรวมว่าเป็นกาเฟรและอีกทั้งยังมีการกล่าวหาใส่ร้ายสาวกของท่านศาสนทูต ปวงปราชญ์แห่งอลุซซุนนะฮฺวัลญะมะอะฮฺจึงได้เตือนให้อุมมะฮฺพึงระวังภัยอันตรายจากแนวคิดของชายผู้นี้

2)ตัวผู้เขียน “อับดุลลอฮฺ อัซซาม” ในตำราระบุว่าเขาคือ “สะลาฟีย์” นั่นคือข้อผิดพลาดของผู้แปลแท้จริงแล้วเขาเป็นหนึ่งในผู้ฝักใฝ่แนวทางทาง“อิควาน”เป็นหนึ่งในผู้ที่คอยปกป้องความหลงผิดของซัยยิดกุฎบฺอย่างมืดบอดในประเด็นเรื่อง “วะหฺดะตุล วุญูด” แม้ว่าจะมีคำเตือนจากปราชญ์หลายต่อหลายท่านถึงความหลงผิดดังกล่าวอย่างป็นวิชาการ อีกทั้งเขายังเป็นผู้ที่ตอบรับการบอยคอตของพวกอิควานที่มีต่อชัยคฺอัล อัลบานีย์ ปรมาจารย์ศาสตร์ด้านหะดีษแห่งยุค อันเนื่องจากท่านได้ไปวิภาษชี้แจงหลักความเชื่อที่หลงผิดของซัยยิด กุฎบฺ พฤติกรรมดังกล่าวของ อับดุลลอฮฺ อุซซาม คือวิถีของพวก “ฮิซบีย์” (พวกพ้องนิยม)ซึ่งเป็นแนวทางที่ค้านกับแนวทางของอลิซซุนนะฮฺวัลญะมะอะฮฺ 

3)การนำคำกล่าวของ“อุซามะฮฺ บินลาดิน”มาอ้างอิง เขาคือหนึ่งในผู้มีแนวคิดเยี่ยงเคาะวาริจฺ เขาปลุกปั่นสร้างความอลหม่านต่อรัฐบาลอิสลามแห่งซาอุดิอาระเบีย มีการซ่องสุมกองกำลังและออกคำประกาศ “ญิฮาด” อย่างพลการโดยไม่ฟังต่ออำนาจรัฐของผู้ปกครองจนเป็นเหตุนำไปสู่ความวุ่นวายทั่วโลกมุสลิม หนึ่งในสิ่งที่เขาปฏิบัติค้านกับอุศู้ลของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมะอะฮฺคือ ก่อกบฎและไม่เชื่อฟังผู้ปกครองมุสลิม 

ขอน้อมรับทุกคำชี้แนะจากผู้หวังดีและผู้ทรงความรู้ทุกท่าน 

อัซซาบิกูน สายคูรอซาน
baitulansar@gmail.com 
10/08/2557

หมวดหมู่: