อย่าตำหนิ ผู้มีความรู้ที่ตอบโต้ความผิดต่างๆ

อย่าตำหนิ ผู้มีความรู้ที่ตอบโต้ความผิดต่างๆ

คำถาม : อยากได้รับคำตักเตือนสำหรับผู้ที่ตำหนิผู้มีความรู้ที่ทำหน้าที่ตอบโต้ผู้ที่ขัดแย้งกับคัมภีร์ของอัลลอฮและซุนนะฮของร่อซู้ล-ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม-

คำตอบ –(เชค ซอและห์ อัลเฟาซาน-หะฟิซ่อฮุลลอฮ-) : จำเป็นที่คนผู้นั้นต้องเตาบะฮตัวต่ออัลลอฮ-อัซซะวะญัลล- เพราะว่าเขารังเกียจสัจธรรมความจริง การตอบโต้พวกโป้ปดมจเท็จนั้นถือเป็นสัจธรรมความจริง การชี้แจงความผิดของผู้ที่กระทำความผิดทั้งหลายก็เป็นสัจธรรมความจริงเช่นกัน จำเป็นต้องชี้แจงให้ชัดเจน แต่ทว่าเขาผู้นี้ที่มาตำหนิต้องการปกปิด ต้องการปกปิดความรู้ ดังนั้นจำเป็นที่เขาต้องกลับเนื้อกลับตัว ขออภัยโทษจากอัลลอฮจากการกระทำผิดดังกล่าว. ครับ

السؤال : هل من نصيحة لمن يطعن في أهل العلم الذين يقومون بالرد على من خالف كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه و سلم –
فضيلة الشيخ : عليه التوبة إلى الله – عز و جل – لأنه يكره الحق ، الرد على أهل الباطل هذا حق ، بيان خطأ المخطئين في العلم هذا حق ، يجب البيان ، هذا يريد الكتمان ، هذا يريد كتمان العلم ، فعليه ان يتوب يستغفر الله من ذلك . نعم

http://www.sahab.net/forums/index.php?s=de9d9f6fa5956b893d2dff20ba210c1e&showtopic=143994

เปลเเละเรียบเรียงโดย 

Khalid Pantrakul