เเกนนำอิควานจาบจ้วงสาวกท่านศาสนทูต

หนึ่งในอุศูลของชาวอลุซซุนนะฮฺวัลญะฮฺมะอะฮฺคือ การให้เกียรติเศาะฮาบะฮฺและไม่พูดถึงท่านเหล่านั้นในทางเสียหาย
ต่อไปนี้คือตัวอย่างความประเสริฐของมุอาวิยะฮฺ บิน อบีซุฟยาน

หลักฐานที่ 1 (ผู้ที่ท่านบีขอดุอาฮฺให้)

ท่านศาสนทูตมุฮัมมัดกล่าวว่า

“โอ้ อัลเลาะฮฺ โปรดสอนมุอาวิยะฮฺซึ่งอัลกุรอานและศาสตร์แห่งการคำนวน และโปรดคุ้มครองเขาให้พ้นจากการลงโทษด้วยเถิด”

(อิบนุ อะซากิร 16/648,686 สะฮะบีย์ ในซิญาร อัล อิฮฺลาม อัล นุบาลา 8/38, มุสนัด ชาฮฺมีน 
ชัยคฺอัล-อัลบานีย์ตรวจสอบ สายรายงานถูกต้องและแข็งแรง(ซิลซิละฮฺ อัศ เศาะฮีฮะฮฺ เล่ม 7 หน้า 690 หะดีษเลขที่ 3227)

หลักฐานที่ 2 (ผู้ได้รับทางนำ)

ท่านศาสนทูตกล่าวกับมุอาวิยะฮฺว่า “อัลเลาะฮฺทำให้เขาได้รับทางนำและให้เขาเป็นผู้ให้ทางนำและชี้แนะทางนำให้กับประชาชนด้วยกับตัวของเขา”

(อิมามบุคอรีย์ ตารีค อัล คาบิร 5/240 , สุนัน อัต ติรมิสี๊ย์, ชัยค์อัล-อัลบานีย์ตรวจสอบสายรายงานถูกต้องใน เศาะฮีฮฺ ติรมิสี๊ย์ 3/236)

หลักฐานที่ 3(นักฟิกหฺผู้ทรงความรู้)

รายงานจาก อิบนิ อบี มุลัยกาอฺว่า “มีใครบางคนกล่าวกับอิบนุ อับบาสว่า “ท่านสามารถบอกกับผู้นำของมวลผู้ศรัทธา มุอาวิยะฮฺ ได้ไหม เพราะเเขาจะไม่ละหมาดวิตรฺ นอกจากเพียงรอกอะฮฺเดียว" ท่านอิบนุอับบาสตอบกลับไปว่า “ เขาคือนักฟิกฮฺ(ผู้มีความรู้และสามารถออกคำชี้ขาดทางศาสนาได้)”

(บุคอรีย์ เล่ม 57 หะดีษเลขที่ 109)

หลักฐานที่ 4 (ผู้บันทึกคัมภีร์อัลกุรอาน)

ท่านอิบนุ อับบาส รายงานว่า ท่านศาสนทูต กล่าวกับท่านว่า “จงพามุอาวิยะฮฺมาหาฉัน เพราะเขาบันทึกพระดำรัสของอัลเลาะฮฺให้กับศาสนทูต”

(รายงานโดย อิมาม อะฮฺมัด 2651, ซิลาล อัล นะบูวะฮฺ ของบัยฮากี เล่ม 6 หน้า 243 อิมาม อัล-อัลบานีย์ตรวจสอบ สายรายงานถูกต้อง(เศาะฮีฮฺ)ในซิลซิละฮฺ อัศ เศาะฮีฮะฮฺ 1- 164 และชัยคฺอบู ซุเบร ตรวจสอบสายรายงานถูกต้อง(เศาะฮีฮฺ) และกล่าวว่าสายรายงานฮาซัน ใน มัจญะละฮฺ อัล หะดีษ เล่ม 29 หน้า 5)

หลักฐานที่ 5 (ผู้เยี่ยมยุทธ์ในการปกครอง)

ท่านอิบนุ อับบาส กล่าวว่า

“ฉันไม่เคยเห็นใครที่สามารถปรับใช้การปกครอง(หลัง 4 เคาะลีฟะฮฺ)ได้ดีเยี่ยมไปกว่ามุอาวิยะฮฺ”

(ตารีคฮฺ ดามิชคฺ 62/161 สายรายงานถูกต้อง(เศาะฮีฮฺ) ตามคำกล่าวของชัยคฺ ซุเบร อาลีย์ ใน มะญัลเลาะฮฺ อัล หะดีษ เล่ม 29 หน้า 62 มุซันนิฟ อับดุล รอซัค เล่ม 11 หน้า 453 ลำดับที่ 20985)

หลักฐานที่ 6 (ดุอาจากมารดาของผู้ศรัทธา)

“ตอนที่ฉันเห็นเรื่องราวของผู้คนในยุคแห่งฟิตนะฮฺ ฉันหวังว่า อัลเลาะฮฺจะเพิ่มพูนอายุให้กับมุอาวิยะฮฺด้วยกับอายุของฉัน”

(อัล ต็อบก็อต อิบนุ อะรอบา อัล ฮัรรอนีย์ หน้า 41 ถอดมาจากบทความของ ฮาฟิส อะบู ยะฮฺญา นูรภูรีย์ ตีพิมพ์โดย ริสละฮฺ อัซซุนนะฮฺ)

หลักฐานที่ 7 (ผู้ปกครองที่ทรงธรรม)

ซะอัด บิน อะบีวะกอส กล่าวว่า

“หลังจากอุษมาน ฉันไม่เคยเห็นใครที่ปกครองสอดคล้องกับสัจธรรมมากไปกว่ามุอาวิยะฮฺ”

(ตารีคฮฺ ดามิชคฺ อิบนุ อะซากิร 59/161 สายรายงานถูกต้อง(เศาะฮีฮฺ)ตรวจสอบโดย ฮาฟิส อะบู ยะฮฺญา นูรภูรีย์)

ท่านจะเชื่อใครระหว่าง “แกนนำอิควาน” กับ “ท่านศาสนทูตมุฮัมมัดและสาวก” ?

อัซซาบิกูน สายคูรอซาน
05-08-2557