สรุปความ คุฏบะฮฺ อะเราะฟะฮฺ

Eid mubarak 1432

الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر

تقبل الله منا ومنكم

เนื่องในวาระวัน อีดดิล อัฎฮา ฮิจเราะฮฺศักราช 1433 ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตถ่ายทอด ใจความของ คุฏบะฮฺ ณ มัสญิด นะมีเราะฮฺ ประเทศ ซาอุดิ อาระเบีย ในขณะที่บรรดาฮุจญาจ ได้มารวมตัวกันที่ อะเราะฟะฮฺ

------------------------------
ผู้ทำการคุฏบะฮฺ มุฟตีสูงสุดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิ อาระเบีย ชัยคฺ อับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮฺ อะหฺลุชชัยคฺ(ลูกหลานชัยคฺ มุหัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ) หะฟีเซาะฮุลลอฮฺ
------------------------------

ใจความว่า

1.จงให้ความสำคัญกับ เตาฮีด(การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ)
2.เชื่อฟังนอบน้อม อัลลอฮฺ ในทุกๆแง่ของชีวิต
3.มุสลิมที่แท้จริง จะต้องปราศจาก ชิริก ผู้ใดก็ตามที่ได้ให้มีส่วนแบ่งในการอิบาดะฮฺอื่น จากอัลลอฮฺ เขากำลังกระโจนเข้าสู่ไฟนรก
3.การดุอาอฺนั่นต้องดุอาอฺร้องขอจากอัลลอฮฺ ไม่มีการดุอาอฺร้องขอใดๆการหลุมศพ
4.สัญญาณของเตาฮีด ควรจะปรากฏออกมาในทุกๆการกระทำของเรา ไม่ว่าจะเป็น การละหมาด ซะกาต และบุคลิกภาพของเรา
5.การกระทำที่ดีงามจะไม่มีการหยุดยั้ง จนกว่าจะสิ้นชีพ
6.ส่วนหนึ่งของเตาฮีด จะรักษาเอกภาพของอุมมะฮฺ บนพื้นฐานของกุรอาน และซุนนะฮฺ
7.ศาสนา นี้คือศาสนาสุดท้าย ศาสนาที่สมบูรณ์ ไม่มีแนวทางใดที่จะสมบูรณ์เช่นนี้
8.แท้จริงผู้ที่มีเกียรติ ณ ที่อัลลอฮฺ คือผู้ที่ ตักวา ต่อพระองค์
9.ศาสนทูต มุหัมมัด ศอลฯ นั้นเป็นความเมตตา "และเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลาย"(อัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัลอัมบิยาอฺ อายะฮฺที่ 107)
10.บรรดาชนรุ่นหลังไม่สามารถบรรลุการฝื้นฟูศาสนา โดยปราศจากการชี้นำของมุสลิมรุ่นแรก(ชนยุคสะลัฟ)
11.บรรดาผู้นำในยุคหลัง จะต้องเรียนรู้จากบรรดา คุละฟะฮฺ อัร-รอชิดีน และบรรดาศอหาบะฮฺ
12.บรรดา อัสสะลาฟุศศอลิหฺ นั้นศรัทธาใน กุรอาน และซุนนะฮฺ ทั้งคำพูดและการกระทำ
13.หลักพื้นฐานของการศรัทธาในอัลลอฮฺ คือ การดำรงตนอย่างสันติ สามัคคี และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์
14.การดำรงตนของเราด้วยจะตั้งอยู่บน อัคลาก ที่ดีงาม
15.อัคลาก ที่ดีจะเป็นตัวดึงดูดคน ให้มาสู่ความเมตตาของอิสลาม
16.มุสลิมที่มีคุณภาพนั้น จะต้องดำรงตนอยู่บนความหวัง และความยำเกรง ละเว้นจากการกระทำที่จะทำให้ถูกลงโทษ จงกลับไปหาพระองค์ด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์ ฝึกฝนตน และยับยั้ง นัฟสฺ(กิเลส) ของตน สนุกสนานกับการกระทำดี และหอมหวานกับ อีม่าน เขาจะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และปรารถนาจะจบชีวิตด้วยกับความดีงาม
17.สร้างป้อมปราการ อะกีดะฮฺ ให้กับท่าน ลูกหลานของท่าน และครอบครัวของท่าน
18.จงเชื่อฟังผู้นำของท่านเสมอ แล้วท่านจะพบกับ บะรอกะฮฺ ในงานนั้น
19.จงศึกษาอิสลาม
20.ศอหาบะฮฺ สอนให้เรารู้จักการเป็นผู้นำ อัคลาก วิธีการในการก่อร่างสร้างรัฐบาล
21.จงอย่าเป็นดั่งเช่น สัตว์ ที่ไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่มีแม้กระทั่งปฏิปักษ์ เข้าใจบริบทและตอบสนอง และให้ความยุติธรรม ในทุกๆการกระทำของท่าน
22.อุลามะอฺ คือผู้ที่สัจจริง
23.ไม่มีข้อสงสัยใดๆในตัวของ มุหัมมัด ศอลฯ
24.อิสลาม ไม่ได้สำหรับคน 1 กลุ่ม แต่สำหรับทุกคน
25.ชุกูร ต่ออัลลอฮฺ สำหรับทางนำ และขอดุอาอฺให้พระองค์ทรงรักษาทางนำของท่าน
26.ปฏิบัติตาม ชารีอะฮฺ และห้ามตามใจผู้คนไม่ได้
27.โอ้ ผู้นำมุสลิม จงยำเกรงอัลลอฮฺ ในการงานของท่าน
28.หลีกห่างจาก ดอกเบี้ย
29.โอ้ พ่อจ๋า แม่จ๋า เราอาศัยอยู่ในห้วงเวลาซึ่งเต็มไปด้วย ฟิตนะฮฺ และการทุจริต
30.โอ้ อุลามะอฺ และ นักดาอียฺ จงยำเกรงอัลลอฮฺจนสุดชีวิต
31.มุหัมมัด ศอลฯ นั้นดะวะฮฺสู่อัลลอฮฺ ด้วยกับ คำพูดที่ดีงาม และ อัคลาก ที่ดียิ่ง
32.โอ้ บรรดา ฮุจญาจ จงขอขอบคุณต่อคำเชิญของอัลลอฮฺ ณ ที่ ฮัจญ์ และ อะเราะฟะฮฺ
33.อะเราะฟะฮฺ นั้นเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่าน วันที่ศาสนาของพวกท่านสมบูรณ์
34.ดุอาอฺ ที่ดีที่สุด คือ ดุอาอฺ ของบรรดา อันบิยาอฺ
35.ดุอาอฺต่อ กษัตริย์ อับดุลลอฮฺ และขอบคุณสำหรับราชอาณาจักรซาอุดิ อาระเบีย(ดินแดนแห่งเตาฮีด)

---------------------------------
ญะซากัลลอฮุ คอยรอน
เมาลานา มุหัมมัด ซีดาต สำหรับคำแปลภาคภาษา English

---------------------------------
ผิดกายขออภัย ผิดใจขอมะอัฟ และขอมะอัฟที่ tag ไม่หมดและทุกๆท่านที่ไม่ได้ tag
---------------------------------
มุศฏอฟาคาน อัล-กาญจนบุรี
10 ซุลฮิจญะฮฺ 1433

หมวดหมู่: