อย่านอนหลังละหมาดศุบฮฺ

-อย่านอนหลังละหมาดศุบฮฺ-

ในทุกยามเช้าหลังที่เราละหมาดศุบฮฺ ให้มีการสรรเสริญสดุดีต่ออัลลอฮฺมากๆ เมื่อเราละหมาดศุบฮฺเสร็จแล้ว อย่าพึ่งนอน ถ้าจะนอนก็ให้นอนหลังดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว 
เพราะท่านนบี ได้สั่งว่า “การนอนตอนเช้าๆ ริสกีนั้นถูกยับยั้ง” 
ริสกีอัลลอฮฺให้ แต่เมื่อเรานอนทับสิทธิ์อยู่ เราก็จะไม่ได้ความจำเริญตรงนี้

ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เคยไปเยี่ยมลูกสาวท่านหญิงฟาตีมะฮฺตอนเช้าๆ นบีเห็นลูกสาวนอน นบีก็ปลุก พร้อมกล่าวว่า :ลุกๆอย่านอนตอนละหมาดศุบฮฺ จนกว่าตะวันจะขึ้น เพราะอัลลอฮฺจะจัดสรรค์ริสกีให้กับมนุษย์ตั้งแต่รุ่งอรุณจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้น"

ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้ขอต่ออัลลอฮฺให้ทรงประทานบะเราะกะฮฺให้แก่ประชาชาตินี้ในยามเช้าของพวกเขา" 

(บันทึกโดยอิมาม อะหฺมัดและอบูดาวูด, อัต-ติรมิซียฺ, อิบนิมาญะฮฺ ฯลฯ)

นี้คือสุนนะฮฮนบี สุนนะฮฺนบีต้องไม่นอนหลังละหมาดศุบฮฺ หากเป็นคนเจ็บป่วยไม่มีปัญหา แต่ถ้ายังแข็งแรงอยู่ หากนอนอันเนื่องจากติดนิสัย ตั้งแต่อยู่หอพักมหาลัย อันนี้อย่านำมาเป็นข้ออ้าง เราต้องนำสุนนะฮฺนบีมาเป็นแนวทางชีวิตของเรา ด้วยการไม่นอนหลังละหมาดศุบฮฺ และทำมันให้เป็นปกตินิสัย 

والله أعلم بالصواب
โดย truth islam

หมวดหมู่: