มารยาทสะท้อนอะกีดะฮฺ

มารยาทสะท้อนอะกีดะฮฺ

โดย Mustafa Khan Al Kanchanaburi

---------------------
มีโต๊ะครู อิควาน ในไทย เขาสอนประชาชนความว่า "มีนักวิชาการหลอกชาวบ้านว่า คนที่อะกีดะฮฺดี แต่ทำชั่ว ทำซินา นั้นดีกว่า คนมารยาทดี ขายค้าดี อะไรดี แต่อะกีดะฮฺแย่ คนอะกีดะฮฺดี แต่อย่างอื่นโหล่ยโท่ว นั้นดีกว่าคนนี้(คนมารยาทดี แต่อะกีดะฮฺแย่) สอนแบบนี้ไม่ต่างอะไรจากกาเฟร" 

ข้าพเจ้าล่ะตกใจจริงๆ ที่โต๊ะครู อิควาน คนนี้ อะไรนิดอะไรหน่อยก็กาเฟร มุนาฟิก ไปเสียหมด เรามาดูกันว่า นักวิชาการจริงๆเขาว่าอย่างไรเกี่ยบกับ "ใครดีกว่ากัน ระหว่าง คนบาป(ที่เป็นซุนนะฮฺ) กับคนมารยาทงามแต่เป็นมุบตะดีอฺ

คำถามที่ 5: ใครจะต้องเจอกับการลงโทษอันเลวร้ายมากกว่า ระหว่างคนบาป(ที่เป็นซุนนะฮฺ) กับพวกบิดอะฮฺ?

ชัยคฺ ศอลิหฺ เฟาซาน ตอบว่า: พวกบิดอะฮฺ จะต้องเจอกับการลงโทษอันเลวร้าย ด้วยเหตุที่บิดอะฮฺนั้นเลวทรามกว่าบาป และเป็นที่รักยิ่งของชัยฏอนมากกว่าบาป คนทำบาปเขาอาจจะเตาบะฮฺตัว แต่สำหรับบิดอะฮฺ หายากยิ่งที่พวกเขาจะเตาบะฮฺตัว เพราะเขาคิดว่าเขานั้นทำถูกต้อง(บ้างอ้างบิดอะฮฺ หะสะนะฮฺ)

ไม่เป็นที่ต้องสงสัยบิดอะฮฺ เลวทรามกว่าบาป และพวกบิดอะฮฺ เลวทรามกว่า คนบาป นี่คือเหตุที่ว่าทำไมสะลัฟ(ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด รฎ.)ถึงได้กล่าวว่า "ปานกลางบนซุนนะฮฺ ดีกว่า สุดๆบนบิดอะฮฺ"

-----------------------

ชัยคฺ ญะมาล อัลฮาริษียฺ ได้เสริมต่อ และได้รับการตรวจทานอีกครั้งจากชัยคฺ เฟาซาน ว่า:

ชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ ในมัจมูอฺ ฟะตะวา ได้กล่าวว่า: พวกบิดอะฮฺนั้น เลวทรามยิ่งกว่า ชาวซุนนะฮฺที่เต็มไปด้วยบาปอ้างอิงไปยังซุนนะฮฺและเป็นอิจมาอฺ

ท่านสะอีด อิบนุ ญุบัยรฺ เป็นตาบิอีนท่านหนึ่ง และเป็นศิษย์เอกของอิบนุ อับบาส ได้สอนลูกชายของตนว่า "ลูกของฉัน ไปคบกับคนชั่ว(ฟาซิก) ฆาตรกร ที่เป็นซุนนะฮฺ ยังเป็นที่รักยิ่งไปกว่าการคบกับคนที่แลดูเคร่งครัดเรียบร้อยที่เป็นชาวบิดะฮฺ

อิม่าม อะหฺมัด อิบนุ ฮันบัล ในตอบะกอต ฮะนาบิละฮฺ ว่า "สุสานของคนชั่วที่เป็นชาวซุนนะฮฺนั้นเปรียบดั่งสวนสวรรค์ แต่สุสานของผู้เคร่งครัดที่เป็นชาวบิดอะฮฺนั้นดั่งขุมนรก คนบาปที่เป็นชาวซุนนะฮฺ คือคนรักของอัลลอฮฺ แต่คนเคร่งครัดที่เป็นชาวบิดอะฮฺ คือศัตรูของอัลลอฮฺ

-------------------
จากหลักฐานทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าไม่แน่ใจนักว่า โต๊ะครูอิควานคนนี้ จะกล่าวหาว่าคำสอนของบรรดาอะอิมะฮฺ สะลัฟ "ไม่ต่างอะไรกับกาฟิร" หรือไม่? และข้าพเจ้ายังแอบสงสัยอีกว่า โต๊ะครูอัคลาก ถมถุ่ย เคราหางหมา ด่าชาวบ้านประจำ นั้นมีอะกีดะฮฺแบบไหน ? ก็ลิ้นของเขาบอกเองว่า "มารยาทนั้นสะท้อนอะกีดะฮฺ" 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้า ขอเรียกร้องในเรื่องเดิมๆ ที่ข้าพเจ้าเคยเรียกร้องบ่อยๆ 
"จงเร่งรีบสู่การขออภัยโทษจากอัลลอฮฺเถิด"

ปล.พิมพ์ด้วยมือถือ ไม่ถนัดนักแล

หมวดหมู่: