อบรมจริยธรรมอิสลาม ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ครั้งที่ 1 (อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม)