สิทธิหน้าที่บนนักศึกษาผู้แสวงหาความรู้

อิมาม ชาฟิอีย์ รอฮิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ว่า:

สิทธิหน้าที่ บน นักศึกษาผู้แสวงหาความรู้ คือ 
การบรรลุไปให้ถึงเป้าหมายด้วยความเพียรพยายามของพวกเขาในการเพิ่มเติมให้มากมายขึ้นจากความรู้ของเขา และให้มีความอดทนบนทุกๆอุปสรรคขัดขวางของการแสวงหาความรู้ และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺในการเข้าถึงความรู้ของเขาที่เป็นตัวบทหลักฐาน และการอิสติมบาฎ (การวิเคราะห์ข้อกำหนดต่างๆจากตัวบทหลักฐาน) และมีความปราถนาอย่างแรงกล้าไปยังอัลลอฮฺในการให้ความช่วยเหลือบนการแสวงหาความรู้ ดังนั้นแท้จริงเขาจะไม่สามารถตระหนักเข้าถึงความดีงามได้เว้นแต่ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์......
 
(อัรริสาละฮฺ 1/19)
--------------------------------------------------
قال الإمام الشافعي رحمه الله:
فحق على طلبة العلم :بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه,
والصبر على كل عارض دون طلبه, وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا, واستنباطا, والرغبة إلى الله:
في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه.
-----------
الرسالة: [((
19/1))]
 
 
โดย Alif Taopalee
หมวดหมู่: