อิสลามกับเสื้อสีแดง

อิสลามกับเสื้อสีแดง

อิสลามห้ามสวมใส่เสื้อสีแดงล้วนๆ

รายงานจากท่านอิบนุ อาซิบ ร่อฎียัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า
"ท่านบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ห้ามพวกเราใช้ที่นอนนุ่มสีแดง และเสื้อผ้าที่ถูกทอด้วยเส้นไหม" 

(บันทึกหะดีษโดยบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 5838)

รายงานจากท่านอิบนุ อับบาส ร่อฎียัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า
"ฉันถูกห้าม(สวมใส่) เสื้อผ้าสีแดง และ (สวม) แหวนทองคำ และอ่านอัลกุรอานในขณะที่ฉันรุกัวะอฺ"

(บันทึกหะดีษโดยนะสาอีย์ หะดีษเลขที่ 5283)

รายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ บุตรของอัมร์ ร่อฎียัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า 
"บุรุษผู้หนึ่งสวมใส่เสื้อสีแดงสองชิ้นเดินผ่านท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม พร้อมให้สลามแก่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม แต่ทว่าท่านนบีไม่ตอบรับสลามเขาผู้นั้น"

(บันทึกหะดีษโดยติรฺมีซีย์ หะดีษเลขที่ 3037)

แต่อนุญาตให้สวมใส่เสื้อผ้าสีแดงปนกับสีอื่นได้

รายงานจากท่านอัรรออ์ เล่าว่า
"ฉันไม่เคยเห็นบุคคลใดที่(สวมใส่)หุลลฮฺ(เสื้อหรือผ้าคลุมสีแดง)จะงดงามไปกว่าท่านรสุล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม"

(บันทึกหะดีษโดยบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 5901)

คำว่า “หุลละฮฺ” สีแดง หมายถึง เสื้อผ้า 2 ชิ้นของเยเมน ซึ่งทอเป็นลายทางสีแดงสลับดำหรือสีแดงสลับสีเขียว ที่ถูกเรียกว่าสีแดง เพราะมีสีแดงปะปนอยู่ด้วย

والله أعلم بالصوا

โดย truth islam

หมวดหมู่: