ตัสกียะฮฺ อัลลามะฮฺ ดร.อิหฺซาน อิลาฮี เซาะฮีร เราะหิมะฮุลลอฮฺ ตอนที่ 2

ตัสกียะฮฺ อัลลามะฮฺ ดร.อิหฺซาน อิลาฮี เซาะฮีร เราะหิมะฮุลลอฮฺ


"ความบริสุทธิ์ของ ชัยคฺ อิหฺซาน อิลาฮี ซอฮีร นั้นเป็นที่รู้จักกันดี และเขานั้นเป็นเสมือน “เสียงเพรียกของอะกีดะฮฺ” ฉันได้อ่านหนังสือบางเล่มของเขา ซึ่งในนั้นได้บรรจุคาแนะนาที่มีประโยชน์ต่อปวงบ่าวของอัลลอฮฺ และเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ต่อบรรดาผู้ที่โต้แย้งกันในเรื่องอะกีดะฮฺของอิสลาม ฉันได้วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความดีให้กับชัยคฺ อิหฺซาน และคุ้มครองเขา รวมถึงพวกเรา ด้วยความเมตตา แท้จริง อัลลอฮฺ นั้นทรงได้ยิน ทรงใกล้ชิด"

ชัยคฺ อับดุลอะซีซ บิน บาซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ"มันเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ที่ได้ประทานความรู้ และความกล้าหาญอย่างโดดเด่น ในการที่จะต่อสู้กับศัตรูของอิสลาม ศัตรูของศาสนา ศัตรูของ “ดีน” จากบรรดากุฟฟารทั้งหลาย แนวคิดเบี่ยงเบน แนวคิดสุดโต่ง ที่ออกนอกแนวทางของอิสลาม และบรรดามุนาฟิกที่แปลกปลอมเข้ามาในคราบของมุสลิม ศัตรูดังกล่าวอันตรายยิ่งกว่าพวกกุฟฟาร ซึ่งสร้างความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันให้กับอุมมะฮฺอิสลาม ชัยคฺ อิหฺซาน ได้ใช้ ปากกา และลิ้นของเขา ต่อสู้กับบรรดาแนวคิดนอกรีด งานเขียนส่วนใหญ่ของเขามักจะครอบคลุมไปถึง 5 แนวคิด(อันตราย) ได้แก่ รอฟิเฎาะฮฺ, อิสมะอีลียฺ บาไฮ , ก็อดยานียฺ ,บาเรลวี งานเขียนของเขานั้นมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และอุดมไปด้วยความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย"

ชัยคฺ อับดุลอะซีซ อัล-กอรี หะฟิเศาะฮุลลอฮฺ"ความศรัทธาอันแรงกล้าของเขา และความเร้าร้อนที่จะปกป้องอะกีดะฮฺอันบริสุทธิ์ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากมายต่อประเทศปากีสถาน และในดินแดนอื่น จนมีผู้คนกังวลเกี่ยวกับการจับตามองของบรรดา อะหฺลุลบิดอะฮฺ ทั้งหลาย ซึ่งไม่เป็นที่กังขาใดๆ กับความจริงที่เราได้ประสบ ในช่วงชีวิต 10 ปีสุดท้ายของเขา ข้าพเจ้าได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขามาไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวกับเขาว่า ให้ระมัดระวังตัว ในการดะวะฮฺ และเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อที่จะไม่ให้เขาต้องเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรไป จนพวกศัตรูได้นาแผนการจาก ชัยฏอน มาทาร้ายเขา แท้จริง ชัยฏอน นั้นคือศัตรูอันชัดแจ้งของมนุษย์"

ชัยคฺ ศอลิหฺ อัล-ลุฮัยดาน หะฟิเศาะฮุลลอฮฺ"ข้าพเจ้ารู้จัก ชัยคฺ อิหฺซาน ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะฮฺ เมื่อครั้งที่เขายังเป็นนักศึกษา เขาเป็นนักศึกษาที่มีความรู้โดดเด่นที่สุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เขาเป็นคนที่ฉลาด และมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาสูง เขามักจะใช้เวลาว่างไปกับการเสวนากับบรรดาอุลามาอฺ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะของตน พูดคุย-ถามไถ่ เพื่อให้ได้รับความรู้ ข้าพเจ้ารู้จักเขาดี เขานั้นเป็น “มุญาฮิด” ในสายอะกีดะฮฺ เขาดะวะฮฺ เขาปกป้องคาใส่ใคล้แก่บรรดาศอหาบะฮฺ และบรรดาผู้ดาเนินอยู่ในวิถีทางของสลัฟ ดาเนินตามทางของอิมาม อะหฺลุลซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ เขานั้นปกป้องบรรดาชาวกุรอานและซุนนะฮฺ ทั้งยังสร้างเสริมความเข้าใจอันถูกต้องให้แด่ บรรดาพวกรอฟิเฎาะฮฺ, ก็อดยานียฺ, บาไฮ, บาเรลวี และกลุ่มที่หลงผิดต่างๆ และเขายังได้ประดับประดาร้านหนังสือของสะละฟียะฮฺ ด้วยกับผลงานที่ทรงคุณค่ายิ่ง"

ชัยคฺ รอบีอฺ บิน ฮาดียฺ อัล-มัดคอลียฺ หะฟิเศาะฮุลลอฮฺ"ข้าพเจ้ารู้จัก ชัยคฺ อิหฺซาน อิลาฮี ซอฮีร จากมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะฮฺ ในตอนที่เขายังเป็นนักศึกษา เขาไม่เหมือนนักศึกษาทั่วไป โดดเด่นทั้งด้านการเรียน สติปัญญา บุคลิกภาพ เอกลักษณ์ในการพูดจา เขาสามารถท่องจากุรอานและหะดีษของท่านรอซูลลุลลอฮฺ ได้เป็นอันมาก มีพลังในการปลุกกระตุ้นอีม่าน เขาอุทิศหัวใจของเขา ให้กับการปกป้องอะกีดะฮฺของบรรดาสลัฟ และเผยแผ่สัจธรรมอย่างเข้มข้น เพื่ออัลลอฮฺเขานั้นไม่เคยกลัวเกรงการตาหนิหรือด่าทอใด จากบรรดาผู้ที่ชอบการตาหนิ ท่านรักชัยคฺของท่านมาก โดยเฉพาะอิม่ามแห่งยุค ชัยคฺ อับดุลอะซิซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน บาซ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะฮฺ(ณ เวลานั้น) ขออัลลอฮฺทรงเมตตาท่านและเพิ่มพูนความดีให้แก่ท่าน เนื่องจากการมุมานะอ่านหนังสืออย่างหนักหน่วงในศาสตร์ทุกแขนง และการฝึกฝนการจาอย่างมากมาย อัลลอฮฺ ทรงประทาน ฮิกมะฮฺ และความจาที่ดีให้กับท่าน ซึ่งเป็น เราะฮฺมัต อันยิ่งใหญ่ ซึ่งควรที่จะชูโกรต่อพระองค์ ในบั้นปลายชีวิตของท่าน ได้มีความพยายามที่จะนากฎหมาย ชารีอะฮฺ มาใช้ในประเทศปากีสถาน ซึ่งเป็นงานสุดท้ายในช่วงชีวิตของท่าน ท่านเป็นบุคคลที่โดดเด่น ที่เราควรนับถือยิ่งนัก"

ชัยคฺ วะสีอุลลอฮฺ อับบาส หะฟิเศาะฮุลลอฮฺ

**************************************************

ติดตามอ่านชีวประวัติของ ชัยคฺ อิหฺซาน อิลาฮี เซาะฮีร เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้เต็มๆในหนังสือ "ถนนสายสะละฟีย์ : ชีวประวัติของชัยคฺ อิหฺซาน อิลาฮี เซาะฮีร" โดย Mustafa Khan Al Kanchanaburi 

ลิ้งค์ดาวโหลดหนังสือ http://www.mediafire.com/?xinrs2jl925jq86

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
http://www.youtube.com/watch?v=dva8Ema0-PU
http://www.youtube.com/watch?v=lmXJhr578Tk
http://www.youtube.com/watch?v=MEMq5CIKG7Q
http://www.youtube.com/watch?v=9zibv2Om_Hk
http://www.youtube.com/watch?v=FQesUmSgo5w