บอยคอตตามเเนวทางสลัฟ

คำชี้แนะจากปราชญ์สลัฟร่วมสมัย การบอยคอตสินค้าอเมริกา โดย ชัยคฺศอลิห์ อัล เฟาซาน

ดาวน์โหลด บทความเต็ม ว่าด้วย การบอยคอตตามเเนวทางสลัฟ กด

http://www.mediafire.com/download.php?w33dc8yklq5w39i

ชัยคฺซอลิห์ อัลเฟาซาน

คำถาม: วันนี้มีพี่น้องของเราพบงานเขียนตามหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งมีการเรียกร้องให้ผู้คนบอยคอตสินค้าอเมริกา ทั้งห้ามซื้อและห้ามขายอีกทั้งยัง มีการกล่าวถึงขั้นที่ว่า มีปราชญ์มุสลิมเองได้เรียกร้องให้มีการบอยคอตเช่นนี้ และการกระทำนี้คือหน้าที่สำหรับมุสลิมทุกคน มีการกล่าวต่ออีกว่า การขาย แม้จะเป็นสินค้าเพียงชิ้นเดียวก็ตาม(สินค้าอเมริกา) การขายนี้คือสิ่งต้องห้าม และผู้ใดก็ตามที่กระทำสิ่งดังกล่าวเปรียบเสมือนกับผู้นั้นได้ทำบาปใหญ่ และเป็นการช่วยเหลือยิวในการสังหารชาวมุสลิม เราขอให้ท่านช่วยชี้แนะพวกเราในประเด็นนี้ด้วยเพราะมันคือความจำเป็นยิ่งที่จะต้องมีการวินิจฉัยจากผู้รู้(ผู้ยึดมั่นบนแนวทางสลัฟ-ผู้แปล) และอีกคำถามคือผู้ที่บอยคอตจะได้รับผลบุญหรือไม่ ?

ตอบ : ประเด็นแรกฉันขอให้ผู้ถามสำเนาหรือนำหลักฐานที่มาจากหนังสือพิมพ์ดังกล่าวที่มีการกล่าวถึงประเด็นว่าด้วยการบอยคอตมาให้ฉันดูหน่อย ประเด็นถัดมา การกล่าวเช่นนี้ไม่ถูกต้อง บรรดาอุลามะฮฺไม่เคยที่จะออกคำชี้ขาด(ฟัตวา) ที่ว่า การซื้อสินค้าอเมริกาเป็นสิ่งต้องห้าม สินค้าชาวอเมริกันยังคงนำเข้าและขายในโลกมุสลิม กระนั้นก็ตาม หากคุณไม่ซื้อสินค้าอเมริกา การกระทำนั้นไม่ได้เป็นการทำร้ายอเมริกาแม้แต่น้อย ไม่มีผลิตภันณ์ใดที่จะต้องบอยคอตเว้นแต่รัฐบาลจะออกกฎบังคับสั่งให้บอยคอตประเทศนั้นประเทศนี้ ถ้าเป็นในกรณีนี้ การบอยคอตจะเป็นกฎที่ต้องปฏิบัติและบังคับใช้ สำหรับคนหนึ่งคนใดที่ต้องการเผยแพร่คำชี้ขาดทางศาสนาของตนเพื่อสนับสนุนการบอยคอต นั่นหมายความว่า ท่านกำลังทำให้สิ่งที่อัลลอฮฺได้อนุมัติ(ฮาลาล)กลับกลายเป็นสิ่งต้องห้าม(ฮารอม)

การบอยคอตสินค้าผู้ทิ่ไม่ใช่มุสลิม โดย ชัยคฺ อุซัยมีน รอฮิมาฮุลลอฮฺ

คำถาม : มีเครื่องดื่มที่ชื่อโคลา ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทชาวยิว แล้วอะไรคือกฎหรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายสินค้าประเภทนี้? หรือว่าการมีส่วนร่วมในสิ่งดังกล่าวคือบาปหรือการกระทำความผิด? คำตอบ :คุณไม่ได้ยินหรือที่ศาสนทูตเคยซื้ออาหารจากชาวยิวเพื่อนำไปให้ครอบครัวของท่านรับประทาน? คุณไม่ได้ยินหรือที่ท่านศาสนทูตเสียชีวิตขณะที่โล่ของท่านยังจำนำอยู่กับชายชาวยิว คุณไม่เคยได้ยินหรือที่ศาสนาทูต เคยรับของขวัญหลายต่อหลายชิ้นจากชาวยิว ?? ถ้าเรามองมากกว่านั้น ก็ให้พวกเราอย่าได้มองข้ามสิ่งที่มันประจัก์ชัดเช่นนี้ กล่าวคือ เราใช้รถยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทชาวยิว สินค้ามีคุณภาพส่วนมากนั้นผลิตโดยพวกเขามิใช่หรือ?...

http://www.mediafire.com/download.php?w33dc8yklq5w39i

หมวดหมู่: