สรุปเรื่องนินทา

สรุปเรื่องนินทา โดย Khalid Pantrakul

นินทา(อัลฆียบะฮ์)คือกล่าวถึงคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบ จะเป็นเรื่อง รูปร่างหน้าตา อาชีพ สถานะทางสังคม และอื่นๆโดยมีเจตนาเพียงพูดให้สนุกปากหรือระบายความอิจฉา ริษยา โกรธเกลียด เท่านั้น 
แต่มีอยู่ 6 กรณีที่ไม่ถือเป็นการนินทา คือ 

1-คนถูกข่มเหง รังแก เมื่อไปร้องทุกข์ กล่าวโทษเอ่ยชื่อผู้ที่อธรรมเขาต่อทางการหรือผู้มีอำนาจ 

2-ชื่อของบางคน ที่ต้องใส่ลักษณะทางกายภาพเพื่อให้เป็นที่รู้จักเพราะจำเป็น เช่น อิสมาอีลบอด อุมัรเตี้ย ... และอื่นๆซึ่งอนุญาติเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่มีเจตนาล้อเลียนหรือตำหนิ.

3-เตือนให้คนระวังคนบางคนที่เป็นแกนนำ หรือทำความชั่วเพื่อมิให้คนหลงผิดเช่นพวกบิดอะห์ อุตริ บิดเบือน หรือคบค้าสมาคม ผู้มีพฎติกรรมคดโกง เสพสิ่งหะรอม ฯลฯโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เราเอ่ยชื่อพวกนี้ใด้โดยไม่ถือเป็นการนินทา และถือว่าเป็นการทำความดีอีกด้วย ถือเป็นการเตือน (นะซีฮะฮ์)โดยเฉพาะในการรายงานฮ่าดีส ผู้รายงานจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้น เื่พื่อป้องกันการโกหกให้กับท่านนบี มุหัมมัด -ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม .ที่เราเรียกว่า อัลญัรหวัตตะอดีล. 

4-คนที่ทำความชั่วโดยเปิดเผย เช่น กินเหล้า ไม่ถือศิลอดเดือนรอมฎอน ฯลฯที่เป็นสิ่งหะรอม ไม่เกรงกลัวใคร เช่นกัน คนที่ด่า กล่าวหาคนอื่นในที่สาธารณะ การพูดถึงคนพวกนี้ ไม่ใช่นินทา 

5- คนมาขอคำตัดสิน ชี้ขาด (ฟัตวา) หรือปรึกษาเรื่องคู่ครอง ทำธุรกิจ ค้าขาย ว่าคนนั้น คนนี้ เป็นอย่างใร เชื่อถือใด้หรือไม่อย่างใร การเอ่ยชื่อเขาไม่ใช่การนินทา 

6-การขอความช่วยเหลือในการขจัดสิ่งที่เป็นความชั่วร้าย น่ารังเกียจ การกล่าวถึงพวกทีทำสิ่งชั่วช้า น่ารังเกียจเหล่านั้นไม่ถือเป็นการนินทา . 

จำกลอนบทนี้ให้ใด้ครับ 
القدح ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومعرف ومحذر 
ومجاهر فسقا ومستفت ومن ... طلب إلاعانة في إزالة منكر

หมวดหมู่: