อะกีดะห์ อิหม่าม อบูฮะนีฟะห์

อะกีดะห์ อิหม่าม อบูฮะนีฟะห์ ร่อฮิมะฮุ้ลเลาะห์ โดย Adil Anti-Zionism

ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือชิ้นโบว์แดงของท่านว่า :

لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته، ورضاه ثوابه. ونصفه كما وصف نفسه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، حي قادر سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم، ليست كأيدي خلقه، ووجهه ليس كوجوه خلقه. 

[الفقه الأبسط ص56]

ห้ามการให้คุณลักษณะของอัลเลาะห์ ตะอาลาดั่งเช่น สิ่งถูกสร้างต่างๆ และความพิโรจของพระองค์ และการพอพระทัยของพระองค์ เป็น 2 ลักษณะ จาก ลักษณะต่างๆของพระองค์ โดยไม่ถามว่าเป็นอย่างไร.. สิ่งนี้แหละคือความเชื่อของ อะห์ลิซซุนนะห์ วัลญะมาอะห์..!! พระองค์ ทรงพิโรจ และ ทรงพอพระทัย.. และอย่าได้กล่าวว่า ความพิโรจ คือการลงโทษของอัลเลาะห์ และการพอพระทัยของพระองค์ คือ การตอบแทนความดี และพวกเราจะกล่าวตามที่พระองค์ทรงกล่าวถึงพระองค์เอง และพระองค์ไม่ทรงประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์.. พระองค์ทรงมีชีวิต ทรงมีอำนาจ ทรงได้ยิน ทรงเห็น ทรงรอบรู้.. พระหัตถ์ของพระองค์ อยู่เหนือกว่ามือของพวกเขา!!! เพียงแต่มือนั้นไม่เสมอเหมือนมือของมนุษย์ และพระพักตร์ของพระองค์ ก็ไม่ทรงเสมือน ใบหน้าของมนุษย์ !!

(ฟิกฮุ้ล อับสัจ หน้า 56)


وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في القرآن، من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطالَ الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال… 

[الفقه الأكبر ص302]

และท่านยังกล่าวอีกว่า 

และพระองค์ ทรงมีพระหัตถ์ พระพักตร์ และ ชีวิต ดั่งที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอ่าน.. สิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในกุรอ่าน ดั่งเช่น พระพักตร์ พระหัตถ์ และ ชีวิต ทั้งหมดเหล่านี้ เป็น คุณลักษณะของพระองค์ โดยมิต้องไปถามว่า มันเป็นแบบไหนอย่างไร.. และอย่าได้กล่าวว่า พระหัตถ์ คือ อำนาจ หรือ ความโปรดปรานของพระองค์ เพราะแท้จริงการกล่าวเช่นนี้ เป็นการทำลายคุณลักษณะของอัลเลาะห์!! และนี่เป็นความเชื่อของพวก กอดรียะห์และมุอ์ตะซิละห์!!

(ฟิกฮุ้ลอักบัร หน้า 302)

หมวดหมู่: