อัลลอฮฺอยู่ไหน ?(อิหม่าม ชาฟีอีย์)

อะกีดะห์ อิหม่าม ชาฟีอีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลเลาะห์  โดย Adil Anti-Zionism

อิหม่าม อิบนุ อิหม่าม อับดุรเราะห์มาน บิน อะบีฮาติมอัรรอซีย์ กล่าวว่า ท่านอบูซุอัยบ์และอบูซูร บอกแก่เราว่า จากท่านอิดรีส อัซซาฟีอีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮุตะอาลา กล่าวว่า :

القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحد يث الذين رأيتهم، وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما : الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله، وأنّ الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء

(اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية ج ١, ص ٤٣ )

ทรรศนะในแบบฉบับที่ฉัน ได้ยึดถือ และ แบบที่ฉันได้ทราบจากบรรดาสหายของฉันและบรรดาอะห์ลุ้ลฮะดีษได้ยึดถือมัน ซึ่ง(ทรรศนะดั่งกล่าว)ได้นำมาจากอิหม่ามแห่งอะห์ลิซซุนนะห์ อย่าง ท่านซุฟยาน ท่าน อิหม่ามมาลิก และคนอื่นๆจากทั้ง 2 คือ การยืนยันว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ และมูฮำหมัดเป็นร่อซุ้ลของพระองค์ และแท้จริงอัลเลาะห์ ตะอาลาอยู่เหนือ อะรัช เหนือชั้นฟ้าของพระองค์ และพระองค์จะใกล้ชิดกับใคร ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ และแท้จริงอัลเลาะห์นั้น ทรงเสด็จลงมายังฟากฟ้าดุนยา ตามที่พระองค์ ทรงประสงค์..

## อิจตีมาอ์ ญุยูส อิสลามียะห์ อะลา ฆอสวิ้ลมุอัตตอละห์ วัลญะมียะห์ ของอิบนุกอยยิม อัลเญาซีย์ เล่ม 1 หน้า 43

หมวดหมู่: