มันฮัจญฺ(แนวทาง)สลัฟ

ฟัตวาเรื่องอิควาน ตอนที่ 1

ฟัตวาเรื่องอิควาน ตอนที่ 1  โดย  Mariyah Sama

คืนนี้เป็นอีกคืนหนึ่งที่นอนไม่ หลับ เพราะได้อ่านคำฟัตวาของนักวิชาก ารในประเทศไทยที่ได้อ้างว่า คำตอบของคณะกรรมประจำเพื่อการฟั ตวา ณ ประเทศสาอุฯ ที่ว่า

พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ อัล-อะหฺรอม

พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ อัล-อะหฺรอม 

"ญะมาอะฮฺ(กลุ่มเคลื่อนไหวศาสนาในปัจจุบัน) ไม่รู้จักฐานของสะลัฟ " อุละมาอฺ : ญะมาอะฮฺ อัล-อิควาน ไม่รักในซุนนะฮฺ มีความปรารถนาจะให้คนหลงผิด และสร้างความแตกแยกให้กับพวกเรา

นะศีหะฮฺแด่ผู้ที่กล่าวขานนามสะละฟียฺว่า "มัดคอลียฺ" หรือ "ญามียฺ"

กลุ่มภารดรภาพมุสลิม (อิควาน อัลมุสริมูน) ไม่ต่างจากคอวาริจญ์ (สุนัขในนรก)

กลุ่มภารดรภาพมุสลิม (อิควาน อัลมุสริมูน) ไม่ต่างจากคอวาริจญ์ (สุนัขในนรก) 

คำนะซีฮัตโดยเชค มูฮำหมัด ซาอิด รัสรัน 

อิม่าม อัลบานียฺ กล่าวถึงยูซุฟ อัลเกาะเราะฎอวียฺ

อิม่าม อัลบานียฺ กล่าวถึงยูซุฟ อัลเกาะเราะฎอวียฺ

ท่านอิมาม อัลบานียฺ ได้กล่าวว่า

อะกีดะห์ผู้นำอิควานุ้ลมุสลิมีน (ที่ปรากฏในหนังสือและวารสารของพวกเขา)

การประกาศตัวว่าเป็นสะละฟียฺ

การประกาศตัวว่าเป็นสะละฟีย
-------------------------------------------------------------
“ไม่ถือเป็นข้อตำหนิใดๆต่อบุคคลที่เผยตนอย่างชัดเจน ว่าดำรงอยู่บนแนวทางของชาวสลัฟ และประกาศว่า ตัวเขาเป็นชาวสะละฟีย์ รวมถึงอ้างตัวว่าเป็นสะละฟีย์ ยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะต้องยอมรับสิ่งนั้นจากเขาไป ตามมติเอกฉันท์ของเหล่านักวิชาการ เพราะแนวทางสลัฟไม่ใช่อื่นใดเลย นอกจากแนวทางแห่งสัจธรรม”

พวกค่อวาริจ อัลก้ออะดียะห์ คือใคร?

จากเหตุการณ์ความวุ่นวายล่าสุด ที่เกิดขึ้นในประเทศมุสลิมในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาล มีความวุ่นวาย ไร้ความสงบสุข ซึ่งสาเหตุนั้นมาจากการเดินตามตะวันตกแบบตาบอดเพื่อประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม อีกทั้งแย่งชิงอำนาจกันเอง


Pages