มันฮัจญฺ(แนวทาง)สลัฟ

ฟีซิลาล อัล-กุรอ่าน ของซัยยิด กุฏุบ

ฟีซิลาล อัล-กุรอ่าน ของซัยยิด กุฏุบ

-----------------------------
อุละมาอฺ: ชัยคฺ อับดุลอะซีซ บิน บาซ
ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=dWV4V3pxYrk

มีคนถามชัยคฺ บิน บาซ ถึงหนังสือของคนๆหนึ่งว่า: สมควรหรือไม่ที่หนังสือเหล่านี้ ที่มีคำกล่าวเหล่านี้(ด่าศอหาบะฮฺ,เยาะเย้ยรอซูลฯ) จะถูกห้าม?

ชัยคฺ บิน บาซ ได้ตอบว่า: มันเป็น วาญิบ ที่จะต้องฉีกมันเป็นชิ้นๆ

ญะมาอะฮฺ คือการอยู่บนสัจธรรม แม้ว่าท่านจะตัวคนเดียว

.be

ท่าน อิบนุ มัสอูด ร.ฎ. ได้กล่าวว่า:

الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ

ความว่า: "อัล-ญะมาอะฮฺ คือสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันด้วยกับสัจธรรม แม้ว่าท่านจะมีเพียงตัวคนเดียว เมื่อนั้นท่านก็คือ อัล-ญะมาอะฮฺ"

ญะมาอะฮฺ คือการอยู่บนสัจธรรม แม้ว่าท่านจะตัวคนเดียว...:

ยูซุฟ อัล-กอรอฎอวียฺ คือเเกนำพวกบิดเบือนใช่ไหม?

คำถาม: อะไรคือคำชี้ขาดถึง ยูซุฟ อัล-กอรอฎอวียฺ? เขาคือมุบตะดีอฺใช่ไหม? และทัศนะของชัยคฺต่อบรรดาผู้ที่พูดว่า เขาคือศัตรูของอัลลอฮฺ จากลูกหลานของพวกยิว และผู้ที่ให้สมยานามเขาว่า "อัล-กอรอษียฺ" อ้างอิงไปยัง บะนู กุรอยเษาะฮฺ (เผ่ายิวในสมัยนบี) ?

----------------------------------------------------------------------------------------

คำตอบโดยชัยคฺ มุกบิล บิน ฮาดียฺ อัล-วาฎิอียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ

ยูซุฟ อัล-กอรอฎอวียฺ ตั้งแต่ที่เรารู้จักเขา และได้ยินเกี่ยวกับเขา เขาคือพวกฮิซบียฺ และมุบตะดีอฺ

เเกนนำอิควาน ว่าด้วยการตักฟิรสังคมมุสลิม

การตักฟิรของ กุฏบ ได้รับการยืนยันโดย ชัยคฺยุซุฟ กอรอฏอวีย์

ดาวน์โหลด กด http://www.mediafire.com/view/?fjgcuq0ac98jaev

 

โปรดระวัง ผู้ที่ห้ามมิให้เราพูดถึงพวกบิดอะห !!!

จากแนวทางของชาวสะลัฟ
ใครห้ามมิให้เราพูดถึงพวกบิดอะห์ มันนั่นแหละตัวบิดอะห์ โปรดระวัง !!!

فعن عُقبةَ بنِ علقمة قال: كنتُ عند أرطأةَ بنِ المنذرِ فقالَ بعضُ أهلِ المجلسِ: ما تقولونَ في الرّجلِ يجالِسُ أهلَ السّنّةِ ويخالِطُهم ، فإذا ذُكِرَ أهلُ البدعِ قالَ: دعونَا مِن ذكرِهم ، لا تذكروهُم!

อย่าตำหนิ ผู้มีความรู้ที่ตอบโต้ความผิดต่างๆ

อย่าตำหนิ ผู้มีความรู้ที่ตอบโต้ความผิดต่างๆ

คำถาม : อยากได้รับคำตักเตือนสำหรับผู้ที่ตำหนิผู้มีความรู้ที่ทำหน้าที่ตอบโต้ผู้ที่ขัดแย้งกับคัมภีร์ของอัลลอฮและซุนนะฮของร่อซู้ล-ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม-

เเกนนำอิควานจาบจ้วงสาวกท่านศาสนทูต

หนึ่งในอุศูลของชาวอลุซซุนนะฮฺวัลญะฮฺมะอะฮฺคือ การให้เกียรติเศาะฮาบะฮฺและไม่พูดถึงท่านเหล่านั้นในทางเสียหาย
ต่อไปนี้คือตัวอย่างความประเสริฐของมุอาวิยะฮฺ บิน อบีซุฟยาน

หลักฐานที่ 1 (ผู้ที่ท่านบีขอดุอาฮฺให้)

ท่านศาสนทูตมุฮัมมัดกล่าวว่า

“โอ้ อัลเลาะฮฺ โปรดสอนมุอาวิยะฮฺซึ่งอัลกุรอานและศาสตร์แห่งการคำนวน และโปรดคุ้มครองเขาให้พ้นจากการลงโทษด้วยเถิด”

3 ด่าน กับการปกป้องต้นเองให้พ้นจากไฟนรกอย่างเป็นรูปธรรม

ความประเสริฐของท่าน มุอาวิยะห์ บิน อะบีซุฟยาน

มุอาวิยะห์ บิน อะบีซุฟยาน -ร่อดิยัลลอฮุอันฮุมา กับท่าน อุมัร บิน อับดิล อะซีซ ใครประเสริฐกว่ากัน ?

عبد الله ابن المبارك لما قيل له: أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبدالعزيز؟ فقال: لغبار في أنف معاوية وهو يجاهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- خير من عمر بن عبدالعزيز.

มีคนถามท่านอิมาม อับดุลลอฮ อิบนุ มุบารอก –ร่อฮิมะฮุลลอฮ- ว่าระหว่างท่านมุอาวิยะห์ กับท่าน อุมัร บิน อับดิล อะซีซ ใครประเสริฐกว่ากัน ?

Pages