พิสูจน์พระเจ้า

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า กับ การค้บพบสัจธรรม

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า กับ การค้บพบสัจธรรม

โดย อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

1. พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนั้นมีความยุติธรรม หรือ ไร้ซึ่งความยุติธรรม

Pages