อิสลามกับวิทยาศาสตร์

ปุจฉา ฟอสซิลคืออะไรเอ๋ย? 1 (ฉบับแรก)

ปุจฉา ฟอสซิลคืออะไรเอ๋ย? 1 (ฉบับแรก)

แปลและเรียบเรียง อิบินอุม 2

ประเทศสลาฟีย์ 2 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับสตรีโดยเจ้าชายนะอีฟ

ประเทศสลาฟีย์ 2
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับสตรีโดยเจ้าชายนะอีฟ

ออกแบบโดย เฮนนิ่ง ลาร์สัน[1]

 

upic.me

ทัศนียภาพภายนอกศูนย์วิจัย