อิสลามกับคริสต์

จริงหรือที่ว่าเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า? บทพิสูจน์จากคัมภีร์ไบเบิ้ล

จริงหรือที่ว่าเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า?

บทพิสูจน์จากคัมภีร์ไบเบิ้ล

 

 

ก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ล่วงหน้าก่อนเลยว่า สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้มีพื้นฐานมาจากคัมภีร์ไบเบิ้ล และไม่จำเป็นว่าสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะต้องมีความสอดคล้องกับหลักความเชื่อและศรัทธาของอิสลาม  นั้นก็คือข้อมูลและความรู้ที่จะนำเสนอจากคัมภีร์ไบเบิ้ลต่อไปนี้ บางทีก็อาจจะตรงและสอดคล้องกับคำสอนของอิสลาม หรือบางทีก็อาจจะไม่ตรงก็ได้ แต่หลักฐานทั้งหมดเหล่านี้จะนำมาจากคัมภีร์ไบเบิ้ล

มุสลิมกับการเผชิญหน้ากับ พยานยะโฮวา

มุสลิมกับการเผชิญหน้ากับ พยานยะโฮวา

โดย : อ. ชะรีฟ วงศ์เสงี่ยม

ไม่มีทางที่จะเป็นพระเจ้าไปได้! (The God That Never Was)

ไม่มีทางที่จะเป็นพระเจ้าไปได้!

(The God That Never Was)

โดย : อ. ชะรีฟ วงศ์เสงี่ยม

 

ศาสดาที่จะมีมาหลังจากพระเยซู ตามการยืนยันของคัมภีร์ไบเบิ้ล

ศาสดาที่จะมีมาหลังจากพระเยซู ตามการยืนยันของคัมภีร์ไบเบิ้ล

 

ชะรีฟ วงศ์เสงี่ยม

 

ในคัมภีร์ไบเบิ้ลที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันเราจะพบว่า พระเยซูได้พยากรณ์หรือบอกให้รู้ล่วงหน้าเอาไว้ ว่าจะมีศาสดามาอีกท่านหนึ่งดั่งที่ได้มีกล่าวเอาไว้ว่า:

 

[ เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจ ( comforter)อีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป ]

( ยอห์น 14:16 )

 

บทพิสูจน์จากคัมภีร์ไบเบิ้ลว่าพระเยซูไม่ได้ถูกตรึงตายบนไม้กางเขน

บทพิสูจน์จากคัมภีร์ไบเบิ้ลว่าพระเยซูไม่ได้ถูกตรึงตายบนไม้กางเขน

 

ถึงชาวคัมภีร์ที่เรียกว่าตัวเองว่าคริสต์

ถึงชาวคัมภีร์ที่เรียกว่าตัวเองว่าคริสต์ 

โดย  ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

 

            บ่อยครั้งด้วยกันที่เรามักได้พบว่า ภายหลังจากที่คริสต์คนหนึ่งคนใดเข้ารับอิสลามแล้ว ก็จะถูกโทรตาม หรือถูกตามตื้อ เพื่อให้กลับมาเป็นคริสต์เหมือนเดิม วิธีหนึ่งที่เราพบก็คือ คริสต์ที่ตามตื้อมักจะยกโองการต่างๆ หรือข้อความต่างๆจากคัมภีร์ไบเบิ้ลเพื่อโน้มน้าว หรือเป็นการขู่ให้เขาผู้นั้นกลับมาเป็นคริสต์เหมือนเดิม ยกตัวอย่างเช่น :