บทความทั่วไป

ชีวิตที่มีความสุข The Happy Life ตอนที่ 1 l ชัยค์ศอลิฮฺ บินเฟาซาน อัลเฟาซาน หะฟีเศาะฮุลลอฮฺ

หมวดหมู่: 

ชีวิตที่มีความสุข The Happy Life ตอนที่ 1
l ชัยค์ศอลิฮฺ บินเฟาซาน อัลเฟาซาน หะฟีเศาะฮุลลอฮฺ

นดา บิลอับดุลลาห์ ถอดความ
ตรวจทาโดย Ilyas Lertsuksakda, อัตตาอิบะฮฺ ผู้กลับตัว

---------------------------------------------------------------------
ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ การสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ ผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ขออัลลอฮฺทรงประทานพรและความสันติสุขแด่ท่านนบีมุฮัมมัด แด่ครอบครัวของท่าน และแด่บรรดามิตรสหายของท่านทั้งหมด

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่ตาม "อุศู้ล" รากของศาสนา ?

หมวดหมู่: 

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่ตาม "อุศู้ล"  รากของศาสนา

โดย ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

ปราชญ์เเห่งอลิซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ

หมวดหมู่: 
อุละมาอฺ & มะชายิค ร็อบบานียฺ
(العلماء والمشايخ رباني)

ไล่จากแถวบนลงล่าง-จากซ้ายไปขวา

แถวที่ 1.
- ชัยคฺ มุหัมมัด นาศิรุดดีน อัล-อัลบานียฺ (อัลเบเนีย) เราะหิมะฮุลลอฮฺ
- ชัยคฺ มุกบิล บิน ฮาดียฺ อัล-วาฎิอียฺ (เยเมน) เราะหิมะฮุลลอฮฺ
- ชัยคฺ มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน (ซาอุดิฯ) เราะหิมะฮุลลอฮฺ
- ชัยคฺ อับดุลอะซีซ บิน บาซ (ซาอุดิฯ) เราะหิมะฮุลลอฮฺ
- ชัยคฺ อับดุลอะซีซ อะหฺลุลชัยคฺ (ซาอุดิฯ) หะฟีเซาะฮุลลอฮฺ
- ชัยคฺ อับดุลมุฮฺซิน อัล-อับบาด (ซาอุดิฯ) หะฟีเซาะฮุลลอฮฺ

ไม่ใช่ว่าอุละมาอฺจะถูกเสมอไป !

หมวดหมู่: 

ไม่ใช่ว่าอุละมาอฺจะถูกเสมอไป !

โดย ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

             บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินคำพูดในทำนองที่ว่า “ ไม่ใช่ว่าอุละมาอฺตัดสินอะไรหรือพูดอะไรแล้วจะถูกไปเสียทุกอย่าง” หรือคำพูดอะไรประมาณนี้ แต่สิ่งที่เราจะต้องชี้แจงและถามผู้ที่อ้างคำพูดเช่นนี้ก็คือ:

1. จากคำพูดข้างต้น   นั่นก็หมายความว่า อุละมาอฺพูดอะไรหรือตัดสินอะไรก็มีสิ่งที่ถูกต้องด้วยใช่หรือไม่?

ระหว่างแต่งงานกับการแสวงหาความรู้

หมวดหมู่: 
ระหว่างแต่งงานกับการแสวงหาความรู้
--------------------------------------------------------
โดย ชัยคฺ ดร.รอบีอฺ บิน ฮาดีย์ อัลมัดคอลีย์

คำถาม
ระหว่างสองสิ่ง คือ การแต่งงานกับการแสวงหาความรู้ สิ่งใดสำคัญกว่ากัน สำหรับสภาพของฉันแล้ว รู้สึกว่าฉันไม่สามารถอดทนได้แล้วกับการแต่งงาน (อยากแต่งงาน-ผู้แปล)

คำตอบ
หากว่าคุณสามารถที่จะอดทนและศึกษาต่อไป ก็จงอดทนต่อไปเถิด หมายถึงว่า จงแสวงหาความรู้ก่อนที่ท่านจะไม่มีเวลาพอ(ในการแสวงหาความรู้-ผู้แปล)

ดังที่ท่าน อัมรฺ (รอฏิยัลลอฮฺฮุอันฮู) ได้เคยกล่าวไว้

การเรียกร้องไปสู่การปฎิวัติ

หมวดหมู่: 
#คำครู:special

คำ: ไม่เป็นที่ต้องสงสัยอันใด สำหรับผู้ที่เรียกร้องไปสู่การปฏิวัติและการเดินขบวนประท้วง และอธิบายต่อผู้คนว่า นี่คือหนทางอันยิ่งใหญ่ต่อการต่อสู้กับความอธรรม เพราะว่าเขาได้ดัดแปลงเอาถ้อยคำที่มีเกียรติ มารับรองสิ่งที่น่ารังเกียจ หะรอม ไม่ถูกต้องและบาปกรรม

ผมได้ฟังคำพูดของ มุหัมมัด ฮัซซาน เป็นที่น่าเศร้าใจ สำหรับผู้ที่เรียกตนว่า เป็นนักดาอียฺ ที่พูดในสิ่งที่หะรอมออกมา

การมีมารยาทที่ดีของบรรดามุสลิม

หมวดหมู่: 

ความมีบะรอกะฮฺจากการมีมารยาทที่ดีของบรรดามุสลิม

------------------------------
โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น มักจะชื่นชอบผู้ที่มีจริตที่อ่อนหวาน และอ่อนโยน มนุษย์มักจะเกิดความประทับใจกับบุคคลที่มีคุณลักษณะเช่นนี้ มีมุสลิมเป็นจำนวนมากที่ชื่นชอบบรรดาอิม่ามแห่งบิดอะฮฺ อันเนื่องมาจากการมีจรรยามารยาทที่ดีงาม ทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้ สมควรที่จะถูกนำมาประดับประดาในตัวของสะละฟียฺ มากกว่าพวกเขา เพราะเราคือผู้ที่ประกาศตัวว่า "ฉันยึดมั่นอยู่บนซุนนะฮฺ!!!"

Pages