บทความทั่วไป

โทษของการข่มขืน

หมวดหมู่: 

ท่านอัลฮาฟิซฺอิบนุลก็อยยิม ปราชญ์สะละฟีย์นามอุโฆษ ได้อธิบายว่า ในกรณีที่ชายข่มขืนหญิง ต่อให้หญิงไม่ตายและไม่ได้ใช้อาวุธ หลักฐานในการฟ้องร้องอาศัย คำให้การของหญิงและหลักฐานจากพยานแวดล้อมก็เพียงพอ ส่วนการลงโทษนั้นให้ใช้วิธีการจับชายฝังดินครึ่งตัวแล้วขว้างด้วยหินจนตาย

การขอดุอาอฺให้กับพี่น้องมุสลิมที่ได้รับความเดือดร้อน

หมวดหมู่: 

ถือเป็นพื้นฐานจำเป็นที่มุสลิมจะต้องขอดุอาอฺให้กับพี่น้องมุสลิมที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา เพราะใน ปัจจุบันนั้น มุสลิมนั้นถูกรุกราน อธรรม ข่มเหงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราไม่มีความสามารถที่จะไปช่วยเหลือได้ ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมที่จะต้องขอดุอาอฺ เพราะเป็นการปฏิบัติได้ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นการแสดงออก ถึงความห่วงใย มีความรักให้กับพี่น้องมุสลิมของเรา

อิสลามไม่ใช่ศาสนาแห่งความเท่าเทียมแต่ยุติธรรม

หมวดหมู่: 

อิสลามไม่ใช่ศาสนาแห่งความเท่าเทียมแต่ยุติธรรม

--------------------------------
ชัยคฺ มุหัมมัด อิบนุ ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ จากบทเรียนชัรหฺ อัล-อะกีดะฮฺ อัล-วาสิฏียะฮฺ

Pages