บทความทั่วไป

ทำอย่างไรถึงจะรู้ข้อผิดพลาด ?

หมวดหมู่: 

ทำอย่างไรถึงจะรู้ข้อผิดพลาด ?

โดย ชะรีฟ วงศ์เสงี่ยม

เรียนรู้การเสียน้ำละหมาด เสียละหมาด เสียศิลอด เสียการทำฮัจ และการเสียอีกหลายๆอย่าง แต่......

บททดสอบ

หมวดหมู่: 

“แท้จริง บรรดาผู้ที่ถูกทดสอบหนักหน่วงที่สุด คือ บรรดานบี จากนั้น ก็คือผู้ที่ใกล้เคียงกับพวกเขา และผู้ที่ใกล้เคียงรองลงมา บ่าวทุกคนจะถูกทดสอบ ตามระดับการยึดมั่นในศาสนาของเขา ถ้าหากเขายึดศาสนาไว้มั่นคง การทดสอบก็จะยิ่งหนักหน่วง และถ้าเขายึดศาสนาไว้เพียงเบาบาง ก็จะถูกทดสอบตามนั้น การทดสอบจะเกิดขึ้นกับบ่าวอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่ง มันจะปล่อยให้เขาเดินเหินบนแผ่นดิน โดยไม่มีบาปใดๆ ติดตัวอีก (เนื่องจากถูกลบล้างด้วยการผ่านการทดสอบแล้ว)”

เมื่อโลกนี้ไ่ม่มีอุลามาอฺ(ปราชญ์)

หมวดหมู่: 

เมื่อโลกนี้ไม่มีปราชญ์เเห่งอลิซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ

ตัรบียะฮฺ “รัก” หรือ ตัรบียะฮฺ “โลก”

หมวดหมู่: 

ดคลังบทความ

ตัรบียะฮฺ “รัก” หรือ ตัรบียะฮฺ “โลก” : โลกสูญเสียอะไรกับความหน่อมแน้มของหนุ่มสาวมุสลิม??

โดย ชัรฟุดดีน อามิลี[1]

เมื่อหลายต่อวันก่อนข้าพเจ้าได้มีโอกาศพูดคุยปรับ
ทุกข์กับปิยมิตรผู้น้องท่าน หนึ่งจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

Pages