บทความทั่วไป

ชีวิตของชาวซุนนะฮฺ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

หมวดหมู่: 

ชีวิตของชาวซุนนะฮฺ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

-----------------------------------------------
อุละมาอฺ: ชัยคฺ มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน
ที่มา: ชัรหฺ อัล-นูนียะฮฺ อิบนุ กอยยิม
-----------------------------------------------

ชัยคฺ มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า:

อัซ-ซุนนะฮฺ

หมวดหมู่: 

ท่านยูนุส บิน อุบัยดฺ (เสียชีวิต ฮ.ศ.124) ได้กล่าวว่า:

ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها 

"ไม่มีสิ่งใดแปลกประหลาดยิ่งไปกว่าอัซ-ซุนนะฮฺ แต่สิ่งที่แปลกประหลาดไปยิ่งกว่านั้น ก็คือผู้ที่รู้จักในซุนนะฮฺ"

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي

ท่านอิบนุ ชิฮาบ อัซ-ซุฮฺรียฺ (เสียชีวิต ฮ.ศ.124) ได้กล่าวว่า:

تعليم السنة أفضل من عبادة مائتي سنة

5 เสาหลักของงานดะอฺวะฮฺ

หมวดหมู่: 

5 เสาหลักของงานดะอฺวะฮฺ

-----------------------------------------------
อุละมาอฺ: ชัยคฺ ศอลิหฺ บิน เฟาซาน อัล-เฟาซาน
ที่มา: คำนิยมในหนังสือ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل ของชัยคฺ ดร.รอบีอฺ บิน ฮาดียฺ อัล-มัดคอลียฺ
-----------------------------------------------

แนวทางในการปฏิบัติตน เมื่ออยู่ระหว่างกลางความขัดแย้ง

หมวดหมู่: 

แนวทางในการปฏิบัติตน เมื่ออยู่ระหว่างกลางความขัดแย้ง

-----------------------------------------------
อุละมาอฺ: ชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ
ที่มา: มัจมูอฺ ฟะตะวา
-----------------------------------------------

ชัยคุลอิสลาม ตะกียุดดีน อะหฺมัด อิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า:

นวทางในการสอนอิสลามแก่เด็ก

หมวดหมู่: 

แนวทางในการสอนอิสลามแก่เด็ก: อย่างไหนควรมาก่อนกัน ระหว่างเรียนอะกีดะฮฺ กับเรียนกุรอ่าน

-----------------------------------------------
อุละมาอฺ: ชัยคฺ มะฮัร บิน ษะฟีร อัล-เกาะฏอนียฺ
ที่มา: al-sunan.com
-----------------------------------------------

อะไรคือสิ่งที่นักศึกษา(หรือ เด็กๆ)ควรจะเริ่มเรียน คือ อะกีดะฮฺและเตาฮีด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอีหม่าน หรือ ท่องจำอัล-กุรอ่านดี ?

ห้องสมุดของชัยคฺ มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

หมวดหมู่: 

ห้องสมุดและที่อ่านหนังสือของชัยคฺ มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ

مكتبة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
 — with Rom 

จากผู้ด่าชัยคฺ รอบีอฺ สู่ผู้รักบรรดาอุละมาอฺ

หมวดหมู่: 

https://


จากผู้ด่าชัยคฺ รอบีอฺ สู่ผู้รักบรรดาอุละมาอฺ

ฤ ประชาธิปไตยคือการแก้ผ้า

ฮิกมะฮฺที่เหมาะกับสถานการณ์

หมวดหมู่: 

หลากหลายช่วงเวลา ระหว่างนบีมูซา อะลัยฮิสลาม 
กับฟิรเอาวนฺ ด้วยฮิกมะฮฺที่เหมาะกับสถานการณ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
------------------------------------------------
อัลลอฮฺสั่งใช้ให้อ่อนโยนน พูดดี เชิญชวนดีๆ
------------------------------------------------
แล้วเจ้าทั้งสองจงพูดกับเขาด้วยคำพูดที่อ่อนโยน บางทีเขาอาจจะรำลึกขึ้นมาหรือเกิดความยำเกรงขึ้น (๒๐: ๔๔)

Pages