อะกีดะฮฺสลัฟ

ประชาชาติหนึ่งเดียว

หมวดหมู่: 

อุมมะตุลวาหิดะฮฺ (ประชาชาติหนึ่งเดียว)

----------------------------------------
ฟะฏีละตุชชัยคฺ ซอลิฮฺ อิบนุ เฟาซาน อัล-เฟาซาน
----------------------------------------

คำถาม : ความหมายของความเป็นเอกภาพคืออะไร ? และหนทางที่จะนำไปสู่ความเป็นเอกภาพมีอะไรบ้าง ?

ฟัตวา : ความเป็นเอกภาพหมายถึง

1.การมีอากีดะฮฺที่ถูกต้องหนึ่งเดียว หลีกห่างจากชิริก อัลลอฮฺ อัซซะวะญัล กล่าวว่า

รู้หรือไม่ อัลลอฮฺอยู่ไหน ?

หมวดหมู่: 

قال أبو حنيفة: « من قال لا أعرف ربي: في السماء أو في الأرض فقد كفر، وكذلك من قال: إنه على العرش ولا أدري: العرش في السماء أو في

Pages