อะกีดะฮฺสลัฟ

The Salafi Kingdom of Saudi Arabia

หมวดหมู่: 

The Salafi Kingdom of Saudi Arabia 

----------------------------------------------
กษัตริย์ อับดุลอะซีซ อิบนฺ อับดุรเราะหฺมาน อาลิ สะอูด เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ในขณะที่ท่านได้เดินทางเพื่อมาประกอบพิธีฮัจญ์ เมื่อปีฮิจเราะฮฺศักราชย์ 1365 (พ.ศ.2488)

"แท้จริง ฉันเป็นสะละฟียฺ ทั้งอะกีดะฮฺของฉัน เป็นสะละฟียะฮฺ ที่ปฏิบัติตามกีตาบ(ของอัลลอฮฺ)และซุนนะฮฺ"

และเขาได้กล่าวต่อไปว่า

ความเสื่อมถอยของมุสลิมในเรื่องเตาฮีด

หมวดหมู่: 

l ความเสื่อมถอยของมุสลิมในเรื่องเตาฮีด l

มุสลิมบรรดาลูกหลานมุสลิมส่วนใหญ่ปัจจุบัน เข้าเป็นสมาชิกหนึ่งของศาสนาอิสลามโดยง่ายดาย เนื่องจากกำเนิดมาจากบรรพบุรุษที่เป็นมุสลิมเท่านั้น ทั้งๆที่บางคนมิได้สมัครใจเสียด้วยซ้ำ 

บทเพลงเเห่งชิรกฺ (HELL OF SONG)

หมวดหมู่: 

ภายใต้ขบวนการรับน้องในมหาวิทยาลัย ไม่ว่ามันเกิดจากภาคส่วนใดของสถาบันก็ตาม สิ่งหนึ่งที่อาจหนีไม่พ้น ก็คือ วัฏจักรแห่งสุนทรีศาสตร์ ที่เคลือบแฝงในนามรักสถาบัน หมู่คณะ หรือคลั่งไคล้ในเอกนิยมก็ตา

การแบ่งเตาฮีดออกเป็น 3 ประเภท นิยามและทีมา

หมวดหมู่: 

เกร็ดความรู้ว่าด้วย :: 
การแบ่งเตาฮีดออกเป็น 3 ประเภท นิยามและทีมา

#แอดมินหยิบมาฝากครับ

เตาหีดมี3ประเภท

หมวดหมู่: 

เชค ซอและห์ อัลเฟาซาน – หะฟิซ่อฮุลลอฮ- เตาหีดมี3ประเภท แต่พวกอิควานบอกว่ามี 4ประเภท คือมีเตาหีดอัลหากิมียะฮ์ ด้วย

التفريغ:

โปรดกลับมาสู่หลักศรัทธาที่ถูกต้อง

หมวดหมู่: 
เชคร่อเบีย เปิดโปงพวกยะฮูด และเตือนให้มุสลิมในปาเลสไตน์ในดินแดนชาม ให้กลับไปยึดอัลกุรอานและซุนนะฮ ตามแนวทางของบรรดาสะลัฟ ให้ผู้ปกครองในดินแดนเหล่านี้ยึดอะกีดะฮของท่านอุมัร -อัลฟารูก- และบรรดาแม่ทัพของมุสลิมผู้เข้มแข็งเช่น ท่านคอลิด อิบนุลวะลีด ท่านอะบู อุบัยดะฮ อิบนุลญัรรอห ท่านอัมรุบนุลอ๊าศ ท่าน อันนุอมานบินมุกริน -ร่อดิยัลลอฮุอันฮุมอัจมะอีน -แม่ทัพเหล่านี้เคยสยบพวกยะฮูดในอดีตมาแล้วด้วยการอีมาน ด้วยอะกีดะฮของพวกเขา ดังนั้นไครไม่ยึดแนวทางของพวกเขาไม่มีทางที่จะได้รับชัยชนะเหนือยะฮุดได้.

Pages