เเกนนำอิควาน ว่าด้วยการตักฟิรสังคมมุสลิม

การตักฟิรของ กุฏบ ได้รับการยืนยันโดย ชัยคฺยุซุฟ กอรอฏอวีย์

ดาวน์โหลด กด http://www.mediafire.com/view/?fjgcuq0ac98jaev

 

คำประกาศว่าด้วยตำรา “เอกพฤตินัย”

หมวดหมู่: 

คำประกาศว่าด้วยตำรา “เอกพฤตินัย”

“เอกพฤตินัย” เป็นตำราที่ผู้แปล แปลตอนที่ยังไม่ได้ศึกษา อุศู้ล และมันฮัจญ์ของชาวสะลัฟอย่างเป็นรูปธรรม(ประมาณปี พ.ศ. 2554) หนึ่งในมันฮัจญ์สะลัฟคือการไม่นำเสนอเผยแพร่ตำรา หรือคำสอนใดๆของพวกอุตริกรรมเว้นแต่จะต้องมีการชี้แจงตอบโต้ถึงข้อผิดพลาดนั้นเพื่อประชาชนจะได้ระวัง เนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงในตำราอันนำไปสู่การนิยมแนวทางพวกอุตริกรรมโดยไม่รู้ตัวคือ

คำชี้แนะของนักวิชาการศาสนาเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการ

คำชี้แนะของนักวิชาการศาสนาเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการ

อิบบินอุม สะละฟีย์  :แปลและรวม

1. คำฟัตวา (คำชี้แนะ) จากชัยคฺมูฮัมหมัด ซอลิฮฺ อัลมุนัจญิด

คัดจาก http://islamqa.info/en/34508 ภาคแปลภาษาอังกฤษ

คำฟัตวาหมาเลข 34508  หัวข้อเรื่องความคลาดเคลื่อนในทฤษฎีวิวัฒนาการ (Falseness of the theory of evolution)

โปรดระวัง ผู้ที่ห้ามมิให้เราพูดถึงพวกบิดอะห !!!

จากแนวทางของชาวสะลัฟ
ใครห้ามมิให้เราพูดถึงพวกบิดอะห์ มันนั่นแหละตัวบิดอะห์ โปรดระวัง !!!

فعن عُقبةَ بنِ علقمة قال: كنتُ عند أرطأةَ بنِ المنذرِ فقالَ بعضُ أهلِ المجلسِ: ما تقولونَ في الرّجلِ يجالِسُ أهلَ السّنّةِ ويخالِطُهم ، فإذا ذُكِرَ أهلُ البدعِ قالَ: دعونَا مِن ذكرِهم ، لا تذكروهُم!

เตาหีดมี3ประเภท

หมวดหมู่: 

เชค ซอและห์ อัลเฟาซาน – หะฟิซ่อฮุลลอฮ- เตาหีดมี3ประเภท แต่พวกอิควานบอกว่ามี 4ประเภท คือมีเตาหีดอัลหากิมียะฮ์ ด้วย

التفريغ:

อย่าตำหนิ ผู้มีความรู้ที่ตอบโต้ความผิดต่างๆ

อย่าตำหนิ ผู้มีความรู้ที่ตอบโต้ความผิดต่างๆ

คำถาม : อยากได้รับคำตักเตือนสำหรับผู้ที่ตำหนิผู้มีความรู้ที่ทำหน้าที่ตอบโต้ผู้ที่ขัดแย้งกับคัมภีร์ของอัลลอฮและซุนนะฮของร่อซู้ล-ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม-

โปรดกลับมาสู่หลักศรัทธาที่ถูกต้อง

หมวดหมู่: 
เชคร่อเบีย เปิดโปงพวกยะฮูด และเตือนให้มุสลิมในปาเลสไตน์ในดินแดนชาม ให้กลับไปยึดอัลกุรอานและซุนนะฮ ตามแนวทางของบรรดาสะลัฟ ให้ผู้ปกครองในดินแดนเหล่านี้ยึดอะกีดะฮของท่านอุมัร -อัลฟารูก- และบรรดาแม่ทัพของมุสลิมผู้เข้มแข็งเช่น ท่านคอลิด อิบนุลวะลีด ท่านอะบู อุบัยดะฮ อิบนุลญัรรอห ท่านอัมรุบนุลอ๊าศ ท่าน อันนุอมานบินมุกริน -ร่อดิยัลลอฮุอันฮุมอัจมะอีน -แม่ทัพเหล่านี้เคยสยบพวกยะฮูดในอดีตมาแล้วด้วยการอีมาน ด้วยอะกีดะฮของพวกเขา ดังนั้นไครไม่ยึดแนวทางของพวกเขาไม่มีทางที่จะได้รับชัยชนะเหนือยะฮุดได้.

โกหกใส่ร้ายคนจนเคยตัว

หมวดหมู่: 
ชมรมพิทักษ์สัจธรรม ถึงริฏอ อะห์หมัด สมะดี

อัศศิร๊อต อัลมุสตะกีม 6 8 57: http://youtu.be/vVJ6RsAF0SQ

ฮุก่ม“โต๊ะครูยิว”นาทีที่ 

00:38:00

และ

นาทีที่

01:26:00อ้างถึงเทปรายการอัศศิรอต อัลมุสตะกีม ออกอากาศเมื่อวันที่ 5/8/57 โดยริฏอ อะห์หมัด สมะดี

อย่าด่าอิสรออีล

หมวดหมู่: 

อย่าด่าอิสรออีล เพราะอิมามเชากานีย์เล่าว่า นักตัฟซีรทั้งหลายพูดตรงกันว่า อิสรออีลคือท่านนบียะอกู๊บ บุตรท่านนบีอิสหากบุตรท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิมุสสะลาม (ดูฟัตหุลก็ดีร 1/115)

- อย่าใช้อารมณ์จนเข้าข่ายคลุ้มคลั่ง ด่าแหลก ฮุก่มไม่เลือก อันตรายครับคนกลุ่มนี้
 

เเกนนำอิควานจาบจ้วงสาวกท่านศาสนทูต

หนึ่งในอุศูลของชาวอลุซซุนนะฮฺวัลญะฮฺมะอะฮฺคือ การให้เกียรติเศาะฮาบะฮฺและไม่พูดถึงท่านเหล่านั้นในทางเสียหาย
ต่อไปนี้คือตัวอย่างความประเสริฐของมุอาวิยะฮฺ บิน อบีซุฟยาน

หลักฐานที่ 1 (ผู้ที่ท่านบีขอดุอาฮฺให้)

ท่านศาสนทูตมุฮัมมัดกล่าวว่า

“โอ้ อัลเลาะฮฺ โปรดสอนมุอาวิยะฮฺซึ่งอัลกุรอานและศาสตร์แห่งการคำนวน และโปรดคุ้มครองเขาให้พ้นจากการลงโทษด้วยเถิด”

Pages